Gratis waardebonnen met de actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Hoe werf je nieuwe leden en vrijwilligers? Wat maakt je zo bijzonder dat iemand je wil sponsoren? Hoe wek je de belangstelling op van de pers? Wat is het belang van een goede website? Kan onze organisatie professioneler? Als culturele vrijwilligersorganisatie krijg je met de waardebonnenactie ‘Advies op maat 2012’ gratis advies over dit soort vraagstukken. Meld je van 7 tot 20 mei aan!

Alle culturele vrijwilligersorganisaties in de provincie Noord-Brabant worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de waardebonnenactie ‘Advies op maat 2012’. De bon is goed voor vijf dagdelen ondersteuning van een adviseur die meedenkt en vragen beantwoordt op het gebied van marketing en strategie. Gratis adviezen dus over bijvoorbeeld professionalisering van het bestuur en/of de organisatie, ontwikkeling van vrijwilligersbeleid, financiële planning en fundraising, PR, communicatiebeleid of coaching. De adviseurs komen van de SESAM Academie en zijn vrijwilligers die een professionele loopbaan achter de rug hebben met een leidinggevende achtergrond. In 2011 hielpen de adviseurs van de academie 35 organisaties met beleids-, marketing- en communicatieplannen. Dit jaar zijn 40 waardebonnen beschikbaar.

Aanmelden

Voor 2012 zijn veertig waardebonnen beschikbaar. Organisaties kunnen zich met het aanmeldingsformulier aanmelden van 7 tot 20 mei 2012. Het Prins Bernhard Cultuurfonds bepaalt, samen met de SESAM Academie en de steuninstellingen, of en welke aanmelders een bon ontvangen. De bonnen worden op in juni 2012 officieel overhandigd door Brigite van Haaften-Harkema, gedeputeerde Jeugd, Cultuur en Samenleving.
Klik hier voor het aanmeldformulier.

Wegens succes herhaald

Alle deelnemers die in 2011 een bon inwisselden, waren tevreden over wat ze opstaken van de SESAM-adviseurs. Ze kijken sindsdien met andere, meer professionele ogen naar hun eigen organisatie. De meeste ondersteuning werd gevraagd bij het opzetten van een goed beleidsplan en een daarmee samenhangend plan om meer inkomsten te genereren. De adviezen zijn als heel effectief ervaren.  Reden voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie om ook in 2012 weer tijd en geld in de waardebonnenactie te steken.

Selectiecriteria

  • Alleen organisaties die een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn komen in aanmerking voor een waardebon.
  • Opgegeven motivatie: de reden waarom men in aanmerking wil komen voor een waardebon.
  • De ambities van de organisatie op korte en lange termijn.
  • Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de organisatie.
  • De verhouding tussen aantal amateurs/vrijwilligers enerzijds en beroepskrachten anderzijds binnen de organisatie.
  • Geografische spreiding over Brabant.
  • Gelijkmatige spreiding over de diverse culturele werkvelden.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jozé Rutten-Nass, projectadviseur Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, tijdens het telefonisch spreekuur op woensdag 9 en 16 mei tussen 14.00-16.00 uur, telefoon 073 – 681 2209. Zie ook www.cultuurfonds.nl of klik hier om direct naar de juiste pagina te gaan.

Bron: tekst Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant 

publicatie: 07/05/2012
Vorige pagina