Art-fact zoekt bestuursleden

Art-fact is een platformorganisatie voor cultuurparticipatie in de gemeente Tilburg. Sinds 1995 leveren wij actief een bijdrage aan het in stand houden en ontwikkelen van een gezonde infrastructuur voor de actieve kunstbeoefening in Tilburg. Art-fact ondersteunt het verenigingsleven binnen de amateurkunst, maar stimuleert ook nieuwe initiatieven op het terrein van buurtcultuur en community art. Dit doen wij met twee betaalde medewerkers (1,6 FTE), onder meer door financiële bijdragen te verstrekken, advies en informatie te geven en te bemiddelen en te verbinden. Wij ontwikkelen zelf of zijn partner in verschillende grotere cultuurprojecten. Daarnaast zijn wij de coördinator van de maand voor de amateurkunst ‘Ik Toon’. Art-fact heeft een vrijwillig bestuur op afstand, dat doorgaans 7 x per jaar vergadert in aanwezigheid van de directeur van de stichting. Op dit moment bestaat het bestuur nog uit drie leden, die samen het dagelijks bestuur vormen.

Ter versterking zoeken wij twee algemene bestuursleden, waarvan

-1 algemeen bestuurslid met affiniteit met en kennis van jongerencultuur en urban arts en

-1 algemeen bestuurslid met affiniteit met en kennis van leefbaarheid en cultuurparticipatie in brede zin.

Wij vragen van bestuursleden dat zij:

 • Zich informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur(participatie), landelijk en lokaal;
 • Actief bijdragen aan de missie en de organisatieontwikkeling van Art-fact, tijdens en buiten de vergadering;
 • Actief deelnemen aan de bestuursvergadering (± 7 x per jaar);
 • Kennis nemen van de stukken die door het kantoor worden toegestuurd;
 • Incidenteel relevante netwerk- of kennisbijeenkomsten bijwonen door Art-fact of derden georganiseerd;

Art-fact biedt:

 • een bestuursfunctie binnen een cultuurorganisatie in beweging;
 • de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen in de Tilburgse cultuursector;
 • de mogelijkheid (meer) ervaring op te doen in een bestuursfunctie;
 • vergoeding van gemaakte onkosten;
 • de mogelijkheid om gratis (met partner) voorstellingen, exposities en producties te bezoeken uitgevoerd en geproduceerd door het amateurveld in Tilburg;
 • Een jaarlijks diner met alle bestuursleden, hun partner en de medewerkers van het kantoor

En verder met:

 • hart voor cultuur en het culturele (verenigings-)leven
 • gevoel bij de waarde van cultuur
 • (bij voorkeur) woonachtig in Tilburg

Beoogde kandidaten hebben bij voorkeur geen actieve rol in een amateurkunstorganisatie die via Art-fact financieel wordt ondersteund.

Voor meer informatie over Art-fact, zie: www.art-fact.nl. Voor informatie over de vacature, kun je contact opnemen met: Judith Ensel (directeur). Telefonisch: 013 536 08 69 of per email: Turn on JavaScript!

Reacties uiterlijk 28 februari t.a.v.

Artfact

Gebouw Factorium Podiumkunsten Koningsplein 11A 5038 WG Tilburg

Mail: Turn on JavaScript!

publicatie: 05/02/2019
Vorige pagina