Secretaris bestuur Nol van Trier

Ik ben Nol van Trier. Sinds oktober 2013 ben ik bestuurslid van Art-fact. Eigenlijk is die bestuursfunctie niet zomaar aus Blauen Himmel gevallen. Al erg lang ben ik binnen de Tilburgse culturele wereld bezig.

Vanuit mijn vak, ik ben docent Nederlands aan het Beatrix college in Tilburg, ben ik behept met een grote literaire eetlust. Mijn eindexamenleerlingen stimuleer en motiveer ik dan ook zoveel mogelijk om te lezen. De eerlijkheid gebiedt me onmiddellijk te zeggen dat mijn streven niet altijd slaagt. Echter, het is heel plezierig om oud-leerlingen bij diverse culturele evenementen in de stad tegen het lijf te lopen.

Naast bovengenoemde “beroepsmatige interesse” ben ik een aan de grondleggers/mede-oprichters van jazzpodium Paradox. In de loop van de tijd heeft dit podium zijn bestaansrecht duidelijk bewezen. Daarnaast ben ik redactielid/presentator van het Cultureel Cafe, organisator en presentator van literaire interviews en bestuurder van de Stichting Paul van Kemenade.

Als sociaal democraat heeft voor mij de verheffingsgedachte altijd een bijzonder grote rol gespeeld. Sinds het begin van deze eeuw ben ik dan ook actief voor de PvdA aan de gang gegaan om de cultuur zo breed mogelijk gedragen te zien. In de Raadsperiode 2006-2010 heb ik me in de Tilburgse Gemeenteraad namens mijn partij o.a.  met de portefeuille cultuur bezig gehouden.

Die ervaring heeft me geleerd om altijd op het puntje van mijn stoel te zitten. Nooit op te geven.
Daarom ben ik ook zo vereerd met het bestuurslidmaatschap van Art-fact.
Doorgaan en niet vergeten!