BKA-subsidie: indienen voor 1 oktober 2012

Organiseer je bijzondere amateurkunstactiviteiten of -projecten in 2013 die plaatsvinden in de gemeente Tilburg? Dan kun je in aanmerking komen voor de BKA-subsidie. Dien je aanvraag voor 1 oktober 2012 in bij Art-fact.

BKA-regeling
De BKA-regeling is een incidentele subsidie die amateurkunstgroepen ondersteunt bij grootschalige en/of unieke producties binnen de disciplines: vocale en instrumentale muziek, dans- en (muziek)theater, diverse vormen van urban arts, beeldende kunst, letteren en audiovisuele vormgeving.

Belangrijk is dat de activiteit bijzonder van karakter is (en dus het reguliere aanbod van een groep overstijgt). Alle BKA-aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. In de BKA-regeling is speciale aandacht voor producties die plaatsvinden in de Week van de Amateurkunst (25 mei t/m 2 juni 2013).

Voorwaarden & Aanvraagformulier
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage en het digitale aanvraagformulier kun je downloaden onder het kopje 'subsidies' op deze website. We verzoeken je om het aanvraagformulier digitaal in te vullen en vóór 1 oktober 2012 geprint en getekend per post aan Art-fact toe te sturen:

Art-fact, servicepunt voor amateurkunst
Koningsplein 11A
5038 WG Tilburg
013-536 08 69
Turn on JavaScript! | www.art-fact.nl

We zien je aanvraag graag tegemoet.

publicatie: 17/09/2012
Vorige pagina