BKA regeling

BKA: Bijzondere Amateurkunstactiviteiten (incidenteel)
Deze regeling is bedoeld om amateurkunstgroepen te ondersteunen bij grootschalige en/of unieke presentaties. Met deze regeling wil Art-fact hoogwaardige producties stimuleren en amateurkunst in Tilburg letterlijk en figuurlijk een podium bieden om zich te tonen aan het Tilburgse publiek. Het betreft hier een incidentele bijdrage voor amateurkunstkunstactiviteiten binnen de disciplines vocale- en instrumentele muziek, dans- en (muziek)theater, beeldende -, audiovisuele vormgeving en letteren en diverse vormen van urban arts, waarbij het getoonde het reguliere aanbod van een groep moet overstijgen en in die zin bijzonder van karakter is. 
Wij verzoeken u het aanvraagformulier digitaal in te vullen en per e-mail of geprint en getekend per post aan Art-fact toe te sturen.

Wijziging
Per 2018 is de BKA-regeling in twee tranches opgesplitst. Dit maakt het eenvoudiger om kort voordat de activiteit plaatsvindt een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden BKA-2018 tranche 2
Download hier de vernieuwde voorwaarden van de BKA-regeling. 

Aanvraagformulier BKA-2018 tranche 2
Download hier het aanvraagformulier voor tranche 2.

Evaluatieformulier
Download hier het evaluatieformulier.


Aanvraag doen?
Dit zijn de nieuwe deadlines:

  • 1 maart 2018: activiteiten in de periode 1 aug. t/m 31 dec. 2018. (Belangrijk: aanvragen voor deze tranche via het nieuwe formulier).

  • 1 oktober 2017: activiteiten in de periode 1 jan. t/m 31 juli 2018. Deze deadline is verstreken. Bekijk hier de BKA-besluiten van tranche 1.