Buurtcultuur Tilburg

Samen brengen we de buurt tot leven!

Tilburg heeft sinds 2016 een Buurtcultuurfonds met een buurtcultuurprogramma waarmee de wijken Hasselt/Goirke-West en de Kleuren- en Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen. Met dit programma wil de gemeente bijdragen aan sociale veerkracht van gezinnen (ouders en kinderen) in aandachtswijken. Er wordt onder ander samengewerkt met het maatschappelijk werk van ContourdeTwern en de buitenschoolse educatie Xpect-primair. In beide wijken zijn cultuuraanjagers en cultuurcoaches aan het werk om projecten vanuit de basisscholen in de eigen leefomgeving vorm te geven en om sociaal-artistieke projecten met volwassenen te ontwikkelen. Dat gebeurt langs twee programmalijnen: ‘Ontwerpen voor de Toekomst’ en ‘Verbinding door Verbeelding’. Binnen het Buurtcultuurprogramma wordt gewerkt met kunstcollectieven van binnen en buiten Tilburg, zoals Stichting Eelt, Studio de Leijer, Zwermers (bouwjaar'84), Tilburg Cowboys en de Uitvinders maar ook met kunstenaars als Tim Hobbelman, Joep van Gassel en Ton Lammers.

Onze Cultuuraanjagers Saskia Dellevoet en Joys van Lieshout hebben het afgelopen jaar met andere wijkpartners hard gewerkt aan een mooi programma. In de wijk Goirke-Hasselt vonden in 2018 binnen het programma ‘Schônste wijk’, een aantal artistieke interventies  plaats om het zwerfafval in deze wijk terug te dringen. In de Kleuren- en Kruidenbuurt  hebben verschillende kunstenaars gewerkt met als doel bewoners in deze buurt meer te verbinden. Basisscholen Antares en Wandelbos zijn in het voorjaar van 2018 samen opgetrokken in het project Kurkuma. 

Vanaf 2016 zijn en worden de volgende projecten ontwikkeld: 

Kruidenbuurt

  • Dr. Kanda in de Kruidenbuurt, najaar 2017
  • Kurkuma Tilburg voorjaar 2018, doorstart in 2019 met BSO Antares
  • De Koppen van de Kleuren- en Kruidenbuurt, oplevering 11 januari 2019
  • Wobby in de Wijk West, oplevering 17 december 2018 en doorstart in 2019
  • Smeltkoezen met Zwermers,  1e week oktober 2018

Hasselt/Goirke-West

  • Kasteel013, voorjaar 2017
  • Programma Schônste Wijk, gestart met diverse kleine projecten in 2018, die zich verder doorontwikkelen in 2019
  • Den Herdgang - Ontwikkelen belevingstuin rodnom tuinhuisje, voorbereidingen in 2018 en uitvoering in 2019

Meer info

Wil je meer informatie over Buurtcultuur Tilburg? Neem dan contact op met Art-fact. Je kunt bellen of mailen naar Judith Ensel (013) 5360869 of Turn on JavaScript!