Buurtcultuurfonds Tilburg

Samen brengen we de buurt tot leven!
Tilburg heeft sinds 2016 een Buurtcultuurfonds waarmee de wijken Hasselt/Goirke-west en de Kleuren- en Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen. Dit eerste gemeentelijke Buurtcultuurfonds van Nederland zet in op het stimuleren van culturele activiteiten in de wijk. Vorig jaar en dit jaar werden er al twee grote buurtcultuurprojecten gerealiseerd: Dokter Kanda in de Kruiden- en Kleurenbuurt en Kasteel013 in de wijk Hasselt/Goirke-west.   

Buurtcultuurplan
In 2017 heeft de gemeente besloten dat het ‘buurtcultuurfonds’ experimenteel wordt doorontwikkeld tot een buurtcultuurplan,  dat expliciet  het doel heeft bij te dragen aan sociale veerkracht van gezinnen(ouders en kinderen) in aandachtswijken. In dit plan wordt er structureel samengewerkt met het maatschappelijk werk van ContourdeTwern en de buitenschoolse educatie Xpect-primair. In beide wijken zijn cultuuraanjagers en cultuurcoaches aan het werk om projecten vanuit de basisscholen in de eigen leefomgeving vorm te geven en om  sociaal-artistieke projecten met volwassenen te ontwikkelen. Dat gebeurt langs twee programmalijnen:  ‘Ontwerpen voor de toekomst’ en ‘Verbinding door verbeelding’. Binnen de projecten wordt ook gewerkt met kunstenaars.  Art-fact blijft de regie houden over de uitvoering van het buurtcultuurplan. Nog voor de zomer van 2018 hoopt Art-fact de eerste projecten te kunnen tonen die in samenwerking met de buurt worden gerealiseerd.

Meer info
Wil je meer informatie over het Buurtcultuurplan? Neem dan contact op met Art-fact.  Je kunt bellen of mailen naar Judith Ensel (013) 5360869 of Turn on JavaScript!