Korvel - CORPUS Korvel 2014

Tilburg Korvel | 14 december 2014 | Thema: CORPUS Korvel | 63 deelnemers|

‘’CORPUS Korvel vormde het lichaam waarbij de Korvelseweg de hoofdslagader en het kloppend hart van de wijk is.’’

De Stichting Krachtig Zuid o.a. verantwoordelijk voor het evenement Winter in Zuid organiseerde in 2013 al een lichtjesparade die startte op het Korvelplein en eindigde op het St. Annaplein. Maarten Tijen één van de bestuursleden hoorde van het initiatief Buurtparade en nam enthousiast met ons contact op om te bespreken of wij samen met hen in de buurt een Buurtparade konden realiseren tijdens de volgende Winter in Zuid. Tijdens Winter in Zuid 2014, trokken verschillende paradeonderdelen tussen het St. Annaplein en het Korvelplein (bij Café Berlijn) en smolten samen tot één spektakel.

Van Buurtcultuurverkenning naar theatrale presentatie 
Direct na de zomervakantie zijn de parademakers met een cultuurverkenning  gestart in de wijk Korvel. Die cultuurverkenning bestond uit een rondwandeling en gesprekken met sleutelfiguren uit de wijk. Parademakers uit het artistiek team ontwikkelde op basis van deze verkenning het concept Corpus Korvel, dat vervolgens gedeeld werd met alle sleutelfiguren tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in wijkcentrum de Nieuwe Stede van ContourdeTwern.

In het najaar zijn buurtbewoners en amateurkunstgroepen benaderd om deel te nemen aan creatieve en activerende workshops. Tijdens deze workshops is de verdere deelname vergroot en is er toegewerkt naar een theatrale presentatie van Corpus Korvel op 14 december.

Op 14 december bij het vallen van de avond kwam Corpus Korvel tot leven in een spannende performance van muziek, dans, vuur en licht. Een indrukwekkend moment en mooie afsluiting van Winter in Zuid.  Aan de Buurtparade namen individuele buurtbewoners en amateurgroepen deel, zowel kinderen, tieners als volwassenen. Van de Salsa danslesgroep Fusion dance tot aan de kinderklusklup, van kunstenaars uit de wijk tot aan bewoners van de Amarantgroep.  Er waren mensen die speciaal voor de Buurtparade naar Winter in Zuid trokken.