Zuiderkwartier - Wijland 2015

Tilburg Zuiderkwartier| 17-18 oktober 2015 |Thema: Project Wijland | 117 deelnemers|

“Achter elke voordeur en in elke bewoner, schuilen mooie en interessante verhalen. Verhalen die het waard zijn om met je buurman te delen. Verhalen die je kunnen raken. Deze verhalen zie, hoor en beleef je tijdens Buurtparade Project Wijland.”

Kunstcollectief Begane Grond ging in opdracht van Art-fact in 2015 op zoek naar het Wij-gevoel in de wijk Trouwlaan/Uitvindersbuurt met als doel de sociale cohesie te bevorderen in de wijk en de ‘nieuwe’ identiteit van de wijk zichtbaar te maken.

Het wijkcentrum en maatschappelijk werk van ContourdeTwern in deze wijk had ons te interveniëren met een kunstproject.  Kunstcollectief Begane Grond wilde graag een kunstproject samen met bewoner in een wijk realiseren. Wij zijn vervolgens samen met  een eerste verkenning gaan doen om de vraag van de wijk concreter te krijgen. Uiteindelijk is hieruit het project Wijland ontstaan.

Het project Wijland bestond uit verschillende onderdelen waarbij er in het voorstadium een Kick off plaats vond tijdens de Zuiderbazaar die elk jaar win de wijk plaats vond. Op de bazaar vond een kleine interactieve expositie plaats waar de bezoekers van de Bazaar deel konden nemen aan een interactief buurtmuseum, waar de eerste verhalen van de bewoner uit de buurt al zichtbaar en hoorbaar waren. Teven was dit de kennismaking  met het project Wijland en startte het verhalen ophalen in de wijk.

Een sociaal werker van ContourdeTwern verleende zijn medewerking om in contact te kunnen komen met bijzondere buurtbewoners en hun verhalen. In de tweede fase konden deze of andere buurtbewoners onder begeleiding van kunstenaars de verhalen vertalen naar kunstprojecten. Hiervoor werden verschillende workshops georganiseerd.

Tot slot werd in het weekend van 17 en 18 oktober via een belevingsroute door de wijk, die de belangrijkste plekken in de wijk aan elkaar verbond, de resultaten getoond aan een publiek.  Tijdens de route konden bewoners zien hoe andere bewoners het Wij-gevoel artistiek vormgaven in een beeld, muziek, gedicht, dans en theater.  Hierbij waren zowel amateurkunstenaars uit de wijk betrokken, maar ook professionals die bijvoorbeeld een  scootmobieldans choreografeerde of de ondersteunende muziek verzorgde. Uiteraard waren de bewoners en deelnemers niet alleen artistiek, maar ook bij de organisatie betrokken van de belevingsroute annex parade project Wijland.