Buurtparade

Concept De Buurtparade
De Buurtparade is een artistieke manifestatie waarbij buurtbewoners samen met kunstenaars aan de slag gaan. De Buurtparade is een laagdrempelig evenement met hoogwaardige kwaliteit. De Buurtparade is naast een artistieke manifestatie ook een community art project waarbij de parade een artistiek antwoord probeert te geven op een maatschappelijke vraag.                        

Parademakers met kennis en ervaring op het gebied van diverse kunstdisciplines gaan samen met bewoners met een thema (gekoppeld aan de buurt) aan de slag. De makers organiseren bijeenkomsten en workshops, helpen ideeën en materiaal te verzamelen en zorgen samen met alle deelnemers dat de buurt in beweging komt. 

De Buurtparade
is toegankelijk voor alle bewoners en leidt tot zelforganisatie in de buurt;
brengt de kracht en creativiteit van mensen samen; 
draagt bij aan kennismaken met elkaar en elkaars cultuur, achtergrond en gewoontes; 
bevordert het gevoel  ‘allemaal bewoner te zijn van de buurt’; 
bevordert samenwerking tussen organisaties, groeperingen en individuen in de buurt; 
zorgt voor een sterkere uitstraling en profilering van de buurt; 
is een ‘participatieproject’ en ‘Gesamtkunstwerk’; 
is een aanjager van nieuwe initiatieven. 

Korte terugblik van De Buurtparade
Door Judith Ensel,  coördinator Art-fact

Gedurende een periode van twee jaar (2013-2015) organiseerde Art-fact zes Buurtparades. Het algemene doel van het project Buurtparade was ‘Tilburgers op een laagdrempelige manier laten participeren in cultuuractiviteiten’. Het secundaire doel was: ‘de sociale samenhang en burgerschap in de wijk  te versterken’.

De Buurtparade moest in elke wijk uitmonden in een participatieproject waarin bewoners eigen ideeën konden uit werken, zich konden verbinden met ideeën van andere deelnemers om in gezamenlijkheid aan te werken en op een zeker moment  te presenteren in de eigen wijk.  Als we kijken naar het door ons nagestreefde inhoudelijke resultaat van alle Buurtparades, dan hebben we daar in grote lijnen aan kunnen voldoen. 

Organisatie
Het Buurtparadeproject was voor Art-fact een sprong in het diepe en heeft meer gevraagd van onze kleine organisatie, dan wij op voorhand hadden ingeschat. Toch kijken we er met veel plezier op terug omdat we heel veel mensen in Tilburg op een creatieve manier hebben kunnen betrekken bij hun wijk. Wellicht kijken zij nu anders naar hun wijk of hebben zij talenten bij zichzelf ontdekt,  nieuwe contacten opgedaan en misschien al weer een vervolg gegeven aan deze bijzondere ervaring. 

Tevens is Art-fact als organisatie zichtbaarder geworden in de stad als partner voor buurtcultuur- en community-art-projecten.  De Buurtparade heeft er mede voor gezorgd dat wij nu een pilot draaien voor een Buurtcultuurfonds in twee Tilburgse wijken, de Buurtbühne en het Wijkorkest Tilburg Noord gestart zijn.

Meer informatie
Geïnspireerd door dit project of interesse in een het hele evaluatieverslag? Neem dan contact op met Judith Ensel, coördinator Art-fact, via telefoonnummer 013-536 08 69 of stuur een e-mail naar Turn on JavaScript!. Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van een model voor het scannen van sociaal-artistieke projecten van het Community Art Lab CAL-XLwww.cal-xl.nl.