Buurtparades per buurt

In deze wijken zijn De Buurtparades gerealiseerd:

Reeshof - Fiets 2013                           Jerzalem - Boven water 2014   

                            

Korvel - Corpus Korvel 2014             Reeshof - Planet Reeshof 2015

                         

Zuiderkwartier - Wijland 2015              Noord - Feelfood 2015