Media: Community Art Tilburg

In de media:
“We willen de culturele- en samenwerkingskracht van een wijk laten samenkomen. Samen met wijkbewoners, kunstenaars en overige betrokkenen starten we een creatief proces met als resultaat een artistiek eindproduct,” zegt Judith Ensel, coördinator Art-fact en cultuuraanjager. “Gedurende dit proces wordt de creatieve potentie van de bewoners aangesproken, de denk- en zienswijze worden in beweging gebracht en er vinden nieuwe ontmoetingen plaats. In de praktijk zijn er vele voorbeelden waaruit blijkt dat dit soort projecten een positieve bijdrage leveren aan prettig samenleven en het versterken van de culturele identiteit.”

Factorium Podiumkunsten en Art-fact hebben de afgelopen tijd een mogelijke samenwerking uitgebreid verkend via projecten in onder andere de wijken Jeruzalem, Reeshof, Korvel en Tilburg-Noord. Binnen Community Art Tilburg bundelen beide organisaties hun netwerk, vakkennis en organisatiekracht om in de toekomst ook in andere wijken aan de slag te gaan.

Boyke Brand, directeur Factorium Podiumkunsten: “Kunstparticipatie en kunstbeleving zijn grote bindende factoren, ook in de Tilburgse samenleving. Deze waardevolle voedingsbodem willen we benutten om deze leefbaarheidsprojecten gestalte te geven.” Persbericht 16 jan. 2015.