Community Art Tilburg (CAT)

Community Art Tilburg is volop in ontwikkeling. Houd deze webpagina in de gaten, deze wordt de komende weken regelmatig opgefrist met nieuwe informatie.

Community Art Tilburg
Art-fact en Factorium Podiumkunsten werken intensief samen om via kunst- en cultuurprojecten een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefbaarheid in diverse Tilburgse wijken.  Wij opereren onder de vlag ‘Community Art Tilburg’. Dit sluit aan bij een Brabant-breed project dat leefbaarheid in buurten wil bevorderen. 
De ambitie is om door middel van kunst- en cultuurprojecten de verbindingen in de wijk te verstevigen en/of maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dit kunnen vraagstukken zijn die variëren van armoedeproblematiek tot empowerment van een kwetsbare groep.

Art-fact & Factorium Podiumkunsten
Factorium Podiumkunsten en Art-fact zijn partners binnen het project 'Community Art Tilburg’. Daarnaast wordt er afhankelijk van de situatie/vraag die ontstaat bij de projecten, nauw samengewerkt met diverse partners waaronder (amateur)kunstenaars, onderwijs, maatschappelijk werk, woningcorporaties, welzijnswerk, de gemeente en provincie en diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Binnen het provinciaal project 'Leefbaarheid en Cultuur' vervult Art-fact de rol van Cultuuraanjager.

Voorbeeldprojecten: