FAQ: FBB en FBO-regeling algemeen

Deze pagina bevat veelgestelde vragen over de FBB en FBO-regeling in het algemeen.

Voor welke jaren vullen wij de aanvraag in?
De aanvraag (die u indient voor 1 februari 2018) heeft betrekking op de twee voorgaande jaren 2016 en 2017.

Hoe vaak moeten wij een aanvraag indienen?
In de nieuwe FBB-regeling vraagt u de bijdrage eens per twee jaar aan. Voor 1 februari 2018 dient u hiervoor een uitgebreid formulier in te vullen, in 2019 volstaat een beknopt formulier. De uitgebreide aanvraag die u voor 2018 indient, wordt gebaseerd op de gegevens en behaalde resultaten uit 2016 en 2017. Er kan niet tussendoor voor 1 jaar worden aangevraagd uit deze regeling, in dat geval vraagt u een bijdrage aan vanaf 1 februari 2020.

Wat kunnen we doen als we als vereniging geen FBB meer hebben ontvangen?
U kunt dan in 2020-2021 opnieuw proberen een aanvraag te doen. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor onze incidentele bijdragen. Zie hiervoor de andere regelingen.

Als we het niet eens zijn met de uitkomst van de regeling, kunnen we dan bezwaar aantekenen?
Ja, u heeft bij deze regeling de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen zes weken.

Als we geen FBB meer ontvangen, kunnen we dan nog wel in aanmerking komen voor een opleidingsbijdrage (FBO)?
Nee, de FBO regeling is gekoppeld aan de FBB regeling. Mocht u dus niet meer in aanmerking komen voor een bijdrage uit de FBB regeling, dan vervalt hiermee ook het recht op een aanvraag binnen de FBO regeling.

Is de FBO regeling een 2-jaarlijkse regeling?
Nee de bijdrage uit de FBO-regeling vraagt u steeds jaarlijks aan en heeft altijd betrekking op de kosten gemaakt voor opleiding uit het jaar daarvoor. Dus de bijdrage die u aanvraagt in 2018 heeft betrekking op 2017. Ook deze regeling vindt u terug op onze website.