FAQ: FBB en FBO subsidie algemeen

Deze pagina bevat veelgestelde vragen over de FBB en FBO subsidie in het algemeen.

Voor welke jaren vullen wij de subsidieaanvraag in?
De subsidieaanvraag (die u indient voor 1 februari 2016) heeft betrekking op de twee voorgaande jaren 2014 en 2015.

Hoe vaak moeten wij een subsidieaanvraag indienen?
In de nieuwe FBB-regeling vraagt u de subsidie eens per twee jaar aan. Voor 1 februari 2016 dient u hiervoor een uitgebreid formulier in te vullen, in 2017 volstaat een beknopt formulier. De uitgebreide subsidieaanvraag die u voor 2016 indient, wordt gebaseerd op de gegevens en behaalde resultaten uit 2014 en 2015. Er kan niet tussendoor voor 1 jaar subsidie worden aangevraagd uit deze regeling, in dat geval vraagt u subsidie aan vanaf 1 februari 2018.

Wat kunnen we doen als we als vereniging geen FBB meer hebben ontvangen?
U kunt dan in 2018-2019 opnieuw proberen een aanvraag te doen. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor onze incidentele subsidies. Zie hiervoor de andere subsidieregelingen.

Als we het niet eens zijn met de uitkomst van de subsidieregeling, kunnen we dan bezwaar aantekenen?
Ja, u heeft bij deze regeling de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen zes weken.

Als we geen FBB meer ontvangen, kunnen we dan nog wel in aanmerking komen voor een opleidingssubsidie (FBO)?
Nee, de FBO regeling is gekoppeld aan de FBB regeling. Mocht u dus niet meer in aanmerking komen voor een subsidie uit de FBB regeling, dan vervalt hiermee ook het recht op een aanvraag binnen de FBO regeling.

Is de FBO regeling een 2-jaarlijkse subsidie?
Nee de subsidie uit de FBO regeling vraagt u nog steeds jaarlijks aan en heeft altijd betrekking op de kosten gemaakt voor opleiding uit het jaar daarvoor. Dus de subsidie die u aanvraagt in 2016 heeft betrekking op 2015. Ook deze regeling vindt u terug op onze website.