FBB en FBO subsidie

FBB: Financiële Basis Bijdrage (structureel)
Dit is de basissubsidie voor amateurkunstgroepen die als rechtsvorm (vereniging of stichting) al minstens twee jaar bestaan. De subsidieaanvraag geldt voor twee jaar en heeft betrekking op de jaren 2014 en 2015. Belangrijk: dien uw aanvraag voor 1 februari 2017 schriftelijk in bij Art-fact (Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg).

Let op: de FBB-regeling is veranderd met ingang van 2013. Achtereenvolgens vindt u de nieuwe regeling en aanvraagformullieren voor 2017.

Klik hier voor de veelgestelde vragen:

Bent u een nieuwe organisatie? Vul dan niet het formulier in, maar neem eerst contact op met Art-fact via de telefoon op het nummer 013-5360869 of via Turn on JavaScript!


FBO: Financiële Bijdrage Opleidingskosten (incidenteel)
Subsidieregeling om de kwaliteit van verenigingen te versterken of te vernieuwen op het gebied van artistieke kwaliteit door middel van een financiële bijdrage in de opleidingskosten van verenigingen en verenigingsleden. De bijdrage is een procentuele vergoeding, jaarlijks door het bestuur van Art-fact vast te stellen binnen het kader van het totale beschikbare vaste jaarlijkse budget. Belangrijk: dien uw aanvraag voor 1 februari 2017 schriftelijk in bij Art-fact (Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg).