FBB en FBO

FBB: Financiële Basis Bijdrage (structureel)
Met deze regeling wordt structureeel de exploitatie van Tilburgse amateurkunstgroepen ondersteund, die als rechtsvorm (vereniging of stichting) al minstens twee jaar bestaan. Deze regeling is voor twee jaar en kan maar één keer in de twee jaar aangevraagd worden. De eerstvolgende aanvraagperiode is 2020-2021. Wilt u meer weten over deze regeling, neem dan contact op met Turn on JavaScript! of 013-5360869.

Indien u in de afgelopen ronde een subsidie heeft ontvangen voor 2018 en 2019, dient u alsnog een beknopte aanvraag te doen. Deze gegevens hebben wij nodig voor de jaarlijkse statistieken van de gemeente. Stuur het aanvraagformulier uiterlijk 1 februari 2019 naar Turn on JavaScript! of naar Art-fact, Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg.

FBO: Financiële Bijdrage Opleidingskosten (structureel)

Met deze regeling wordt structureel de artistieke kwaliteit gewaarborgd door een bijdrage te verlenen in de opleidingskosten van verenigingen en verenigingsleden. De bijdrage is een procentuele vergoeding van maximaal 33% van de opleidingskosten. Eeen aanvraag is alleen mogelijk als uw organisatie structureel een bijdrage ontvangt uit de FBB regeling.

Stuur het aanvraagformulier uiterlijk 1 februari 2019 naar Turn on JavaScript! of naar Art-fact, Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg.