FBB en FBO

FBB: Financiële Basis Bijdrage (structureel)
Dit is de basissubsidie voor amateurkunstgroepen die als rechtsvorm (vereniging of stichting) al minstens twee jaar bestaan. De subsidieaanvraag geldt voor twee jaar en heeft betrekking op de jaren 2016 en 2017. Belangrijk: dien uw aanvraag voor 1 februari 2018 schriftelijk in bij Art-fact (Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg).

Let op: er zijn een paar wijzigingen doorgevoerd in de FBB-regeling. 

Bent u een nieuwe organisatie? Vul het formulier dan niet in, maar neem eerst contact op met Art-fact via de telefoon op het nummer 013-5360869 of via Turn on JavaScript!


FBO: Financiële Bijdrage Opleidingskosten (incidenteel)
Subsidieregeling om de kwaliteit van verenigingen te versterken of te vernieuwen op het gebied van artistieke kwaliteit door middel van een financiële bijdrage in de opleidingskosten van verenigingen en verenigingsleden. De bijdrage is een procentuele vergoeding, jaarlijks door het bestuur van Art-fact vast te stellen binnen het kader van het totale beschikbare vaste jaarlijkse budget. Belangrijk: dien uw aanvraag voor 1 februari 2018 schriftelijk in bij Art-fact (Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg).