FBN subsidie

FBN: Financiële Bijdrage Nieuwe Groepen (incidenteel)
Naast de georganiseerde amateurkunst verleent Art-fact ook financiële ondersteuning aan nieuwe groepen en vernieuwende initiatieven. Deze nieuwe initiatieven dienen gericht te zijn op een culturele productie of presentatie. Een extra stimulans geeft Art-fact aan initiatieven die streven naar continuïteit. Deze regeling biedt daarom ook een startsubsidie voor amateurkunstbeoefenaars.

De FBN-regeling is opgesplitst in 2 categorieën: 'startsubsidie nieuwe groep' en 'nieuw initiatief'.
Lees de voorwaarden voor meer informatie

Aanvraagformulier Startsubsidie Nieuwe Groep

Evaluatieformulier Startsubsidie Nieuwe Groep

Aanvraagformulier Nieuw Initiatief

Evaluatieformulier Nieuw Initiatief