Jouw bericht in Klankwijzer?

Klankwijzer, magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector, biedt leden van de KNMO graag de mogelijkheid om hun activiteiten te promoten.

Op 10 april verschijnt de volgende uitgave. Aankondigingen van activiteiten tussen 13 april en 17 juni worden uiterlijk MAANDAG 12 MAART bij de redactie verwacht.

Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via: Turn on JavaScript!.

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: datum, locatie, aanvangstijd, namen van de uitvoerende verenigingen, uit te voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld gastsolisten, cross-overs, premières, speciale aanleiding etc.). Ook ander verenigingsnieuws is welkom. Flyers, posters of logo’s worden niet geplaatst. U mag wel een foto meesturen (plaatsing afhankelijk van beschikbare ruimte).

Attentie: Bovengenoemde deadline geldt alleen voor aankondigingen van activiteiten en korte verenigingsberichten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, is het raadzaam in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de redactie. Bijvoorbeeld bijzondere concerten of projecten, verenigingsjubilea (alleen jubilea deelbaar door 25) en activiteiten en initiatieven die als voorbeeld en inspiratiebron kunnen dienen voor andere verenigingen. Zoals succesvolle wervingscampagnes, schoolmuziekprojecten, vernieuwende bestuursstructuren, innovatieve samenwerkingsverbanden met muziek- en basisscholen of geslaagde sponsoracties. Ook themadagen, discussiebijeenkomsten, lezingen en congressen leveren vaak leerzame en interessante artikelen op. Geef tijdig door wanneer deze gehouden worden.

publicatie: 01/01/1970
Vorige pagina