Kurkuma Tilburg

De Kleuren- en Kruidenbuurt grijpt haar kans. Met steun van het buurtcultuurfonds gaan wij de wijk een creatieve impuls geven en dragen wij bij aan de sociale veerkracht van bewoners. Dit doen wij door met de 2 bassischolen Antares en Wandelbos krachten te bundelen en samenwerking te zoeken met partners in de wijk als ContourdeTwern, bestaande initiatieven, kunstenaars en bewoners.

Cultuuraanjagers en -coaches werken in de wijk om vanuit de eigen leefomgeving van kinderen sociaal artistieke ontwikkeling te stimuleren. Door middel van storytelling (onder begeleiding van De Uitvinders) gaan kinderen van de scholen hun toekomst ontwerpen. Daarnaast werken zij toe naar een blijvende verbinding in de wijk, zowel zichtbaar d.m.v. kunst en techniek, als in beleving. De kinderen fantaseren hun verhaal en aansluitend hierop worden binnen- en naschoolse activiteiten georganiseerd ter realisatie van hun dromen.