Onze visie

Amateurkunst of de kunstbeoefening in de vrije tijd, vormt een basis voor een levendig cultureel klimaat in deze stad. Tilburgers ontmoeten elkaar en doen bijzondere ervaringen op, passief als toeschouwer, maar ook actief als deelnemer. Die ontmoetingen vinden plaats in de stad, op een plein of op een podium tijdens de Week van de Amateurkunst, in Factorium, Theaters Tilburg of de Nwe Vorst maar ook op straat, in het winkelcentrum, op school of in het wijkcentrum. Amateurkunst vindt plaats op onverwachte plekken bij bijzondere gelegenheden die zorgen voor memorabele ervaringen die met elkaar gedeeld en uitgewisseld kunnen worden.

De actieve kunstbeoefening in de vrije tijd bestaat voor een groot deel uit de georganiseerde amateurkunst zoals die zich manifesteert binnen het traditionele verenigingsleven. Naast het artistieke belang van de amateurkunst sector op het culturele klimaat in Tilburg, is zij de afgelopen jaren steeds meer een stedelijke en maatschappelijke rol in gaan nemen. Men verbindt zich met andere doelgroepen, organisaties en disciplines en laat zich ook steeds meer zien op bijzondere plekken in de stad zoals de Spoorzone, het gebied rondom de Piushaven maar ook in zorg- en wijkcentra, en zelfs over de stadsgrenzen heen.

De kunstbeoefening in de vrije tijd is ook een belangrijke voedingsbodem voor een bloeiend professioneel kunstklimaat. Elke professional is immers ooit begonnen als amateur en talentontwikkeling begint altijd met het opwekken en opkweken van interesses. Dat gebeurt soms op school, maar veelal juist buiten school in de vrije tijd, thuis met familie en vrienden, in het wijkcentrum of binnen een traditionele vereniging. Het professionele kunstenveld is gebaat bij een goed functionerend amateurkunstveld waar ervaren en net- afgestudeerde kunstenaars en kunstvakdocenten bijdragen aan het artistieke klimaat van de stad en waar kruisbestuivingen plaatsvinden tussen amateurs en professionals. Een scheidslijn, die overigens steeds minder scherp wordt, nu iedereen via internet toegang heeft tot dezelfde middelen en hetzelfde publiek.

Cultuur is en blijft een belangrijke bindende factor in de Tilburgse samenleving die bijdraagt aan talentontwikkeling, een versterking van de culturele identiteit en het creatief vermogen van iedere burger. Kunst en dus ook amateurkunst hebben de kracht te reageren op veranderingen in een samenleving en geven betekenis aan verschillende maatschappelijke vragen omdat het de creatieve kracht van zowel burgers als (amateur)kunstenaars aanspreekt. Andere vormen van cultuurparticipatie zoals Buurtcultuurwerk en Community art passen in die ontwikkeling. Een aanpak die op haar beurt weer aansluiting vindt in de roep om een meer participerende samenleving.