Tivolifonds

Het Tivolifonds subsidieert voornamelijk initiërende en vernieuwende activiteiten, om zo een bijdrage te leveren aan de investering die door een vereniging wordt gedaan. Hierbij gaat het om activiteiten op ideëel, sociaal, cultureel, educatief en sportief gebied. Het fonds subsidieert uitdrukkelijk geen budgettaire kosten, exploitatiekosten of verkapte salarissen. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit in Tilburg (of zeer directe omgeving) plaatsvindt en dat de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend.

E-mailadres: Turn on JavaScript!
Telefoon: 013 - 5421464
Adres: Cenakel 1
5022 KK Tilburg
Nederland

 

Vorige pagina