Voorzitter Lex van Lith

Sinds 1 maart 2016 ben ik bestuurslid en inmiddels voorzitter van Art-fact. Geboren in Eindhoven, maar ik woon al sinds 1978 in Tilburg, waar ik gestudeerd heb aan de Academie voor Beeldende Vorming (tegenwoordig Fontys Hogeschool voor de Kunsten). Sinds 1984 werk ik als beeldend kunstenaar in Tilburg, waarbij schilderen mijn hoofddiscipline is.

Naast mijn eigen beroepspraktijk ben ik directeur van Stichting Beeldenstorm in Eindhoven, een experimentele werkplaats voor kunstenaars, ontwerpers, architecten en studenten van beroepsopleidingen, zoals de Design Academie. Hoewel we voornamelijk werken met professionals, zien we het onderscheid tussen “professionals” en “amateurs” steeds meer vervagen. Een interessante ontwikkeling die laat zien dat “amateurkunst” niet eenduidig te definiëren is.

In Tilburg ben ik eerder actief geweest als docent aan het toenmalige Duvelhok. In die hoedanigheid heb ik ervaren wat de waarde is van een goede infrastructuur en cursusaanbod op het gebied van de amateurkunsten. Toen destijds de Tilburgse Kunststichting van het toneel verdween, hebben we met een aantal collega’s een doorstart gemaakt onder de naam KeCT.  Er zijn serieuze pogingen ondernomen om in samenwerking met Factorium - met de toenmalige directeur Bert van Herreveld - een stevige basis te leggen voor een veelzijdig cursusaanbod op het gebied van de visuele kunsten. Er bleek echter onvoldoende politiek draagvlak voor te zijn en het gewenste brede cultuureducatiecentrum is uiteindelijk niet gerealiseerd.

Als bestuurslid van Art-fact hoop ik (opnieuw) een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden van het brede amateurkunstenveld en vooral ook het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en het aangaan van verbindingen, zowel binnen als buiten het veld. 


fotograaf: Piet den Blanken