Voor de volgende regelingen van Art-fact bestaat een bezwaarprocedure:


• Regeling Basisbijdrage Amateurkunst
• Regeling Bijzondere Kunst Projecten 


Indientermijn en -wijze bezwaarschrift 

Een bezwaarschrift dient te worden ingediend binnen zes weken na ontvangstdatum van een toekenning of afwijzing, geadresseerd aan:

Bestuur Art-fact 
Koningsplein 11A 
5038 WG Tilburg 

Je krijgt een ontvangstbevestiging van je bezwaarschrift per mail. Je bezwaar wordt door het bestuur in behandeling genomen. De medewerker van Art-fact, die verantwoordelijk is voor de regeling, fungeert als contactpersoon.

Dossier inzage 

Je hebt recht op inzage en een kopie van het dossier. Art-fact stuurt je alle stukken toe, als je daar naar vraagt in je bezwaarschrift. Met de toezending van de stukken krijg je een extra termijn van vier weken om de gronden aan te vullen, wanneer dit nog niet in voldoende mate is gebeurd. Je kunt te allen tijde, ook tijdens een gesprek, nog extra argumenten naar voren brengen. 

Gespreksmogelijkheid 

Je hebt vooraf de mogelijkheid je bezwaar mondeling toe te lichten in een gesprek met de medewerker van Art-fact. Hiervoor maak je een afspraak. Het kan zijn dat je na dit gesprek nieuwe documenten wil overleggen, die je bezwaar verduidelijken of overbodig maken. De medewerker kan deze argumenten meenemen naar het overleg met het bestuur.
Wanneer je geen gebruik maakt, van de gespreksmogelijkheid, wordt de beoordeling van het bezwaar gebaseerd op basis van de schriftelijke stukken. 

Afhandelingstermijn bezwaarprocedure 

De stukken worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering van Art-fact, die volgt na ontvangst van alle stukken behorende bij het bezwaarschrift. De stukken worden het bestuur tijdig toegestuurd zodat men zich van te voren kan verdiepen in de casus.

Besluitvorming bestuur 

Aan de hand van alle argumenten, die schriftelijk ofwel mondeling naar voren zijn gebracht, neemt het bestuur een besluit of je bezwaar gegrond is. Je ontvangt binnen twee weken na de bestuursvergadering een gemotiveerd besluit op je bezwaar, namens het bestuur.

 

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties