Voor de volgende regelingen van Art-fact bestaat een bezwaarprocedure:

  • Regeling Basisbijdrage Amateurkunst
  • Regeling Bijzondere Kunstactiviteiten

Een bezwaarschrift dient te worden ingediend binnen zes weken na ontvangstdatum, geadresseerd aan het bestuur van Art-fact, Koningsplein 11A , 5038 WG te Tilburg. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging via de mail. Uw bezwaar wordt in behandeling genomen door het bestuur. De medewerker van Art-fact, die verantwoordelijk is voor de regeling, fungeert als contactpersoon.

U heeft recht op inzage en een kopie van het dossier. Wij sturen u alle stukken toe, als u daar naar vraagt in uw bezwaarschrift. Met de toezending van de stukken krijgt u een extra termijn van vier weken om de gronden aan te vullen, wanneer dit nog niet in voldoende mate is gebeurd. U kunt te allen tijde,  ook tijdens een gesprek, nog extra argumenten naar voren brengen.

U heeft vooraf de mogelijkheid uw bezwaar mondeling toe te lichten in een gesprek met de medewerker van Art-fact. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt. Het kan zijn dat u na dit gesprek nieuwe documenten wil overleggen, die uw bezwaar verduidelijkt of zelfs overbodig maakt. De medewerker kan deze argumenten meenemen naar het overleg met het bestuur.

Wanneer u hiervan geen gebruik maakt wordt de beoordeling van het bezwaar gebaseerd op basis van de schriftelijke stukken. Deze worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering van Art-fact, die volgt na ontvangst van alle stukken behorende bij het bezwaarschrift. De stukken worden het bestuur tijdig toegestuurd zodat men zich van te voren kan verdiepen in de casus.  

Aan de hand van alle argumenten, die schriftelijk  ofwel mondeling naar voren zijn gebracht, neemt het bestuur een besluit of uw bezwaar gegrond is. U ontvangt binnen twee weken na de bestuursvergadering een gemotiveerde besluit op uw bezwaar, namens het bestuur.

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties