Intermediair

Intermediair

Platform

Platform

Cultuurfonds

Cultuurfonds

voor kunst in de vrije tijd in Tilburg

Versterken / stimuleren / ontwikkelen

door middel van

Basisinfrastructuur

Basisinfrastructuur

€ 150.000

Talentontwikkeling en coaching

Talentontwikkeling en coaching

€ 100.000

Aanjaagprojecten en culturele programmering

Aanjaagprojecten en culturele programmering

€ 150.000

Presentaties en bijzondere producties

Presentaties en bijzondere producties

€ 100.000

Kennisdeling en zichtbaarheid vergroten

Kennisdeling en zichtbaarheid vergroten

Programma’s

Onze visie, missie en ambities

Art-fact, ooit opgericht als vooruitgeschoven loket voor de amateurkunstsector, heeft zich in 25 jaar ontwikkeld tot een intermediair, platform en cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Art-fact stimuleert en ondersteunt Tilburgse cultuurmakers die zich binnen de kunst in de vrije tijd willen ontplooien in Tilburg, waarbij de stad zowel podium, broed- en speelplaats is van en voor zoveel mogelijk Tilburgers.

We zijn een platform en gesprekspartner voor Tilburgse amateurkunstverenigingen en andere zelforganisaties binnen de amateurkunst, maar we richten ons nadrukkelijk ook op andere cultuurmakers in de vrije tijd. We nodigen jonge Tilburgers uit ideeën met ons te delen en laten daarbij de tweedeling amateurkunst – professionele kunst los. We willen creatieve talenten behouden voor de stad Tilburg door hen kansen te bieden zich verder te ontwikkelen. We werken hiervoor graag samen met ervaren makers, experts en organisaties uit andere domeinen die mensen, middelen en kennis met elkaar willen verbinden. We zoeken nieuwe initiatiefrijke bewoners met goede en leuke ideeën voor de wijk die met een beetje hulp van Art-fact uitgevoerd kunnen worden. We gaan de aanpak verbreden naar meer buurten, wijken en locaties in de stad en werken samen met cultuurcoaches en -aanjagers. 

We verbinden, adviseren, ondersteunen en brengen mensen, kennis en middelen samen. Kortom, we maken het mogelijk en maken het zichtbaar, met als doel kunst dichter bij Tilburgers en Tilburgers dichter bij de kunst te brengen. We richten ons de komende jaren op drie verschillende domeinen van cultuurmaken: 

  • Verenigingscultuur en informele groepen
  • Jongerencultuur en jonge makers
  • Buurtcultuur en kunst met impact

Binnen deze drie domeinen hebben we een aanbod met verschillende regelingen en activiteiten die te vinden zijn op onze website. We informeren de stad via verschillende informatiekanalen, maar schuiven ook aan voor een gesprek op locatie. 

Ons beleidsplan 2021-2025 ‘De kunst van het grenzeloze maken’ is hier te downloaden. Voor een goed inzicht en volledige transparantie is een dekkingsplan met begroting toegevoegd. Wij zullen voorafgaand aan elk jaar een begroting publiceren en nadien een jaarverslag.