Buurtcultuurfonds Tilburg

Samen brengen we de buurt tot leven!
Tilburg heeft sinds 2016 een Buurtcultuurfonds waarmee de wijken Hasselt/Goirke-west en de Kleuren- en Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen. In 2016 en 2017 werden er al twee grote buurtcultuurprojecten gerealiseerd: Dokter Kanda in de Kruiden- en Kleurenbuurt en Kasteel013 in de wijk Hasselt/Goirke-west.   

Programma Buurtcultuur

In 2017 heeft de gemeente besloten dat het ‘buurtcultuurfonds’ wordt doorontwikkeld tot een programma buurtcultuur,  dat expliciet  het doel heeft bij te dragen aan sociale veerkracht van gezinnen(ouders en kinderen) in aandachtswijken. In dit plan wordt er structureel samengewerkt met het maatschappelijk werk van ContourdeTwern en de buitenschoolse educatie Xpect-primair. In beide wijken zijn cultuuraanjagers en cultuurcoaches aan het werk om projecten vanuit de basisscholen in de eigen leefomgeving vorm te geven en om  sociaal-artistieke projecten met volwassenen te ontwikkelen. Dat gebeurt langs twee programmalijnen:  ‘Ontwerpen voor de toekomst’ en ‘Verbinding door verbeelding’. Binnen de projecten wordt ook gewerkt met bekende kunstenaars van binnen en buiten Tilburg. Op dit moment wordt er samengewerkt met onder ander de Tilburg Cowboys, Jeroen de Leijer en Hugo Vrijdag.  Art-fact heeft de regie voor de uitvoering van het  programma buurtcultuur. Op 30 juni vindt de eerste presentatie plaats van Kurkuma, een buurtcultuurproject in de Kruidenbuurt dat in samenwerking met BSO Antares en het Wandelbos, de buitenschoolse educatie van Xpect primair en Contourdetwern tot stand is gekomen.  

Meer info

Wil je meer informatie over Buurtcultuur Tilburg? Neem dan contact op met Art-fact.  Je kunt bellen of mailen naar Judith Ensel (013) 5360869 of Turn on JavaScript!