Disclaimer

Art-fact besteedt grote zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Ondanks deze aandacht, is het mogelijk dat informatie die staat gepubliceerd of wordt uitgewisseld via dit systeem onjuist of onvolledig is of wordt weergegeven. Art-fact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onjuiste of onvolledige informatie (door ons, ‘members’ of derden gepubliceerd) en/of eventuele schade die hier direct of indirect uit voortkomt.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt (middels bijvoorbeeld hyperlinks of bijlagen).

Art-fact kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die direct of indirect het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Gebruikers met een loginnaam en wachtwoord dragen zelf de verantwoordelijkheid om deze gegevens zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Art-fact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van deze persoonlijke inloggegevens. Bij het vermoeden van gebruik door onbevoegden, kunt u een nieuw wachtwoord opvragen via Turn on JavaScript!

De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet. Art-fact behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder overleg direct door te voeren.

Mocht u ondanks de grote zorg die aan de website wordt besteed onvolkomenheden tegenkomen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de webmaster via Turn on JavaScript!