Missie en positionering

Art-fact verbindt Tilburgers door kunst in de vrije tijd te ondersteunen en de stad als podium toegankelijk te maken

Art-fact is een Platform, Cultuurfonds en Intermediair voor cultuurparticipatie in Tilburg.  

Zij draagt bij aan een cultureel klimaat, waarin het brede veld van cultuurparticipatie in Tilburg zich kan ontwikkelen in een ruim en divers aanbod met als doel zoveel mogelijk Tilburgers in staat te stellen een culturele loopbaan te doorlopen.

Zij ondersteunt hierbij de amateurkunstsector op het gebied van productie, presentatie, organisatie en talentontwikkeling met ruimte voor experiment en vernieuwing en zorgt ervoor dat amateurkunst zichtbaar en toegankelijk wordt en blijft voor een breed publiek.

Zij functioneert ook als regisseur, cultuuraanjager en makelaar binnen het veld van de community arts en ondersteunt en initieert initiatieven en projecten die een brug vormen tussen kunst en samenleving.