Missie en positionering

Art-fact draagt bij aan een cultureel klimaat, waarin de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd in Tilburg zich kan ontwikkelen in een ruim en divers aanbod met als doel zoveel mogelijk Tilburgers in staat te stellen een culturele loopbaan te doorlopen.

Als subsidieloket en platformorganisatie ondersteunt zij de amateurkunstsector op het gebied van productie, presentatie, organisatie en talentontwikkeling met ruimte voor experiment en vernieuwing en zorgt ervoor dat amateurkunst zichtbaar en toegankelijk wordt en blijft voor een breed publiek.

Als netwerkorganisatie functioneert Art-fact als cultuuraanjager en makelaar binnen het brede veld van de cultuurparticipatie en ondersteunt, initieert en ontwikkelt zij initiatieven en projecten die een brug vormen tussen kunst en samenleving.