Stichting oprichten? Advies

Cultuur+Ondernemen adviseert jonge makers bij het beantwoorden van de vraag ‘Hoe richt ik een eigen stichting op?’  Op 10 april 2019 hielden zij een workshopmiddag waar onder andere die vraag ter sprake kwam.Een verslag van de middag vind je hier. Je kunt Cultuur + Ondernemen ook benaderen voor adviesgesprekken m.b.t. hoe een stichting op te richten. Zie daarvoor de website :https://www.cultuur-ondernemen.nl/