Nieuw fonds: Buurtcultuurfonds 2018 Brabant

Het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is een nieuw fonds vanuit de provincie Noord-Brabant bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds richt zich op “De Kunst van het Samen Leven” met als doel om cultuur als middel in te zetten om Brabanders dicht bij elkaar te brengen. Met een bijdrage van het fonds kunnen ideeën gerealiseerd worden die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen en tussen stad en platteland. Goede projecten zullen tevens bijdragen aan een succesvolle kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Wanneer kom je in aanmerking?
Aanmelden voor een bijdrage uit het Buurtcultuurfonds kan met een idee dat de Kunst van het Samen Leven in Brabant versterkt. Je plan komt in aanmerking als het:

• in de buurt, wijk of dorpskern is geboren en plaatsvindt;
• de potentie heeft om een blijvende plek te verwerven binnen de gemeenschap;
• samen met professionele begeleiding tot stand komt;
• een voorbeeld en inspiratiebron is voor anderen;
• het cultuurproject bijdraagt aan versteviging van netwerken in buurt, wijk of kern;
• aangevraagd wordt door een lokale culturele organisatie;
• uiterlijk vóór 1 mei, 1 augustus of 1 november 2011 is ingediend.

Aanmelden en meer informatie.
Klik hier voor meer informatie over het Buurtcultuurfonds 2018Brabant.

publicatie: 30/03/2011
Vorige pagina