De projecten worden uitgevoerd met en door Tilburgse cultuurmakers, onder (bege)leiding van professionele makers. De regeling is een incidentele bijdrage voor amateurkunstkunstprojecten binnen alle kunstdisciplines waaronder ook urban arts. Het gaat om kunstprojecten die het reguliere aanbod van de aanvrager overstijgen en die bijzonder zijn van karakter voor de aanvrager.

Aanvraag doen

Denk jij ook in aanmerking te komen voor de Bijdrage Bijzondere Kunstprojecten?
Lees dan eerst goed de voorwaarden van deze regeling door om te checken of dat inderdaad zo is (download onderaan deze pagina). In de voorwaarden staat o.a. dat: 

  • het aanvraagbedrag minimaal €2.750,- en maximaal €8.000,- mag bedragen; 
  • de gevraagde bijdrage van Art-fact niet hoger dan 50% van de totale begroting mag zijn (waarbij structurele kosten niet mogen worden meegenomen). Er dient sprake te zijn van 50% cofinanciering bijvoorbeeld uit andere fondsen, sponsoring, eigen bijdrage, entree etc.
  • projectaanvragen een begroting van max. €50.000,- mogen hebben; uitzonderingen zijn soms mogelijk
    als uit het dekkingsplan blijkt dat de aanvrager zelf de hogere begroting dekt met eigen bijdrage en
    entreegelden.

Let op! Je bent bij deze regeling altijd verplicht een projectplan inclusief artistiek- en communicatieplan, als bijlage te uploaden (naast de korte beschrijving in het aanvraagformulier). 

Voor kleinere projecten, met een aanvraagbedrag van minimaal €500,- en maximaal €1.750,- (en een begroting tot max. €7.500,-, zie onze regeling Financiële Bijdrage Presentaties

Aanvraagformulier

Een aanvraag voor de regeling Bijdrage Bijzondere Kunstprojecten doe je online. Om dit te kunnen doen, log je in of maak je een account aan als je dit nog niet hebt. Dat doe je via de rode knop onderaan deze pagina. Ben je ingelogd, dan heb je toegang tot: 

Aanvraagfomulier Bijdrage Bijzondere Kunstprojecten

Deadlines

 Periode 1   1 oktober 2023  voor activiteiten in de periode 1 jan. t/m 30 juni. 2024
 Periode 2  1 april 2024  voor activiteiten in de periode 1 juli. t/m 31 dec. 2024

Evaluatie 

Voor deze regeling ben je verplicht na afloop je project inhoudelijke èn financieel te evalueren en verantwoorden via het online evaluatieformulier waar je toegang toe hebt, als je ingelogd bent.   

Evaluatieformulier Bijdrage Bijzondere Kunstprojecten

Bezwaarprocedure

Wanneer je niet voor een bijdrage in aanmerking komt, kun je binnen zes weken na dagtekening van de beschikkingsbrief schriftelijk een bezwaarschrift indienen volgens de bezwaarprocedure.  

Vragen en meer informatie

Heb je vragen over de regeling Bijdrage Bijzondere Kunstprojecten of heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag, kom naar het spreekuur of neem contact op via mail met [javascript protected email address] en [javascript protected email address] of bel 013 - 53 60 869. 

Downloads