Wij zijn

 

Intermediair

Intermediair

Platform

Platform

Cultuurfonds

Cultuurfonds

voor kunst in de vrije tijd in Tilburg

Versterken / stimuleren / ontwikkelen

door middel van

Basisinfrastructuur

Basisinfrastructuur

€ 150.000

Talentontwikkeling en coaching

Talentontwikkeling en coaching

€ 100.000

Aanjaagprojecten en culturele programmering

Aanjaagprojecten en culturele programmering

€ 150.000

Presentaties en bijzondere producties

Presentaties en bijzondere producties

€ 100.000

Kennisdeling en zichtbaarheid vergroten

Kennisdeling en zichtbaarheid vergroten

Programma’s

Onze visie, missie en ambities

Art-fact, ooit opgericht als vooruitgeschoven loket voor de amateurkunstsector, heeft zich in 25 jaar ontwikkeld tot intermediair, platform en cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Art-fact stimuleert en ondersteunt Tilburgse cultuurmakers die zich binnen de kunst in de vrije tijd willen ontplooien in Tilburg, waarbij de stad zowel podium, broed- als speelplaats is van en voor zoveel mogelijk Tilburgers.

''Art-fact brengt kunst dichterbij Tilburgers en Tilburgers dichter bij de kunst''

We verbinden, adviseren, ondersteunen en brengen mensen, kennis en middelen samen. Kortom, we maken het mogelijk en maken het zichtbaar. We richten ons daarbij op drie verschillende domeinen van cultuurmaken: 

  • Verenigingscultuur en informele groepen
  • Jongerencultuur en jonge makers
  • Buurtcultuur en kunst met impact

Hierbinnen hebben we een aanbod met verschillende regelingen en activiteiten die te vinden zijn op deze website. We informeren de stad via verschillende informatiekanalen, maar schuiven ook aan voor een gesprek op locatie. 

Ons bestuur

Art-fact is in 1994 opgericht onder de naam Stichting Amateurkunst met als doel het onafhankelijk en op afstand van de gemeente Tilburg bevorderen, ontwikkelen en opzetten van activiteiten om amateurkunst onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen. Onze doeleinden zijn opgenomen in de statuten van Art-fact. Art-fact kent en onderschrijft de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector en is nadrukkelijk opgenomen in de statuten van Art-fact. Er is gekozen voor een bestuursmodel, waarbij onder andere de omvang van de organisatie, de mate van publieke financiering, de grootte van de organisatie en het budget waarover de stichting beschikt, in overweging zijn genomen. Het bestuur is ingericht en gepositioneerd overeenkomstig de Code. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. 

Het bestuur van stichting Art-fact bestaat uit:
Hebe Verstappen (voorzitter)
Marieke Blanken (penningmeester)
Nienke van Boom (secretaris) 
Edith van Gemert (bestuurslid)
Monique Swinkels (bestuurslid)

Voor contact met het bestuur kun je mailen naar [javascript protected email address]

Ons beleidsplan en jaarverslag 

In ons Beleidsplan 2021-2025: De kunst van het grenzeloze maken beschrijven we onze doelen voor de komende jaren en op welke wijze wij daar concreet uitvoering aan willen geven. De getoonde infographic geeft een beknopte visuele weergave van de inhoud van het beleidsplan. Voorafgaand aan elk jaar werken we met een activiteitenplan met begroting en nadien publiceren we een prestatie– en jaarverslag.

Het jaarverslag van 2023: prestatieverslag en jaarrekening

 

 

Onze adviescommissie

 Art-fact werkt met een adviescommissie voor o.a. de regeling bijzondere Kunstprojecten. de commissie bestaat uit:

Gerdi Beks, commissievoorzitter (beeldend kunstenaar en ex-beleidsmedewerker Cultuur gemeente Tilburg)
Céline Jansen (Fontys Conservatorium FHK Tilburg, cum laude Bachelor of Music; Muziektheater Klassiek, opera innovator)
Ilse Melis (Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, Academie voor Beeldende Vorming, coördinator Werkplekleren, docent Kunsteducatie en Studie Loopbaan Begeleiding)
Mark Tittulaer (Stichting Cultuurplaats Gilze en Rijen, teamleider/adviseur/ cultuuraanjager)
Ischa Havens (Danser, docent en Dansmaker bij dansnest,  Senior educatie en publieksbereik muzeum de Pont)
Najiba Abdellaoui (auteur kinderboeken en uitgever BaaB publishing, creatief communicatie strateeg)

Reglement adviescommissie

Bezwaarprocedure van Stichting Art-fact