Sinds 1994 ondersteunt Art-fact in opdracht van de gemeente Tilburg, als een vooruitgeschoven loket, de amateurkunstsector in Tilburg. In de loop der jaren is de organisatie doorgegroeid naar een professionele organisatie voor kunst in de vrije tijd en een volwaardig gesprekspartner voor de gemeente en andere partners in de stad.

In 2019 bestond Art-fact 25 jaar, wat we hebben gevierd met een speciale jubileumbijeenkomst op zondag 24 november in de werkplaats van de amateurkunst in Tilburg. Kijk onder netwerkbijeenkomsten voor meer informatie.

 

Art-fact is namens de gemeente Tilburg verantwoordelijk voor de ondersteuning van de amateurkunstsector. Met de beleidsnotitie 2011-2015 'Amateurkunst aan zet' zette Art-fact een nieuwe koers in, waarin zij naast cultuurfonds ook meer ging opereren als platform en intermediair binnen het brede veld van kunst in de vrije tijd. Het belangrijkste speerpunt van de afgelopen jaren was de zichtbaarheid van de sector. In de afgelopen jaren zijn er vele nieuwe initiatieven gestart, die hieraan hebben bijgedragen, zoals de opening van de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK), de opening van Tilburg Textiles in 2011, maar ook deelname aan verschillende Cultuurnachten en deelname van het amateurveld aan de viering van Koningsdag in 2017,

Het één en ander leidde tot het winnen van de BNG prijs voor Beste Amateurkunst Gemeente. De prijs vormde de aanleiding om te investeren in de ontwikkeling van Buurtcultuurprojecten waaronder de Buurtparades (2013-2015), in diverse Tilburgse wijken, en de oprichting van het Buurtcultuurfonds in 2016, wat geresulteerd heeft in een meerjarig Buurtcultuurprogramma in twee Tilburgse wijken met eigen cultuuraanjagers. In onze beleidsnotitie 2016-2020 'Amateurkunst, de kunst van het verbinden' staan onze ambities beschreven.

Art-fact heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in een nieuwe huisstijl en website, om onze dienstverlening te verbeteren en te professionaliseren. Er zijn stappen gezet met een proef om de subsidies te automatiseren en we hebben een culturele kaart waarop het Tilburgse aanbod aan kunst in al zijn diversiteit zichtbaar kan worden gemaakt aan het publiek. 

Ons beleidsplan en jaarverslag

Samenvatting van het Beleidsplan 2016-2020

Het jaarverslag van 2018 bestaat uit een prestatieverslag en een jaarrekening

Ons bestuur

Het bestuur van stichting Art-fact bestaat uit:
Lex van Lith (voorzitter)
Marieke Blanken (penningmeester)
Bo Broers (secretaris)

Voor contact met het bestuur stuur je een mail naar [javascript protected email address]

Statuten van stichting Art-fact

Onze adviescommissie

Art-fact maakt gebruik van een adviescommissie voor de beoordeling van subsidieaanvragen. De adviescommissie bestaat uit deskundigen uit het culturele werkveld.

Op dit moment hebben zitting in de adviescommissie:
Warner Werkhoven (KunstLoc Brabant)
Frank Adams (Kamerata Zuid, Hanze Symfonie Orkest)
Don Henken (Muchoss, zanggroep Spirit)
Annette Truijens (deDansPunt, Nieuwe Veste)

Bezwaarprocedure van Stichting Art-fact.  

Governance Code Cultuur

Stichting Art-fact onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Code kan worden geraadpleegd op www.governancecodecultuur.nl

Stichting Art-fact kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. De Code is nadrukkelijk opgenomen in de statuten van Art-fact. Er is gekozen voor een bestuursmodel. In de keuze zijn onder ander de omvang van de organisatie, de mate van publieke financiering, de grootte van de organisatie en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen. Het bestuur is ingericht en gepositioneerd overeenkomstig de Code. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. 

Stichting Art-fact is opgericht om onafhankelijk en op afstand van de gemeente Tilburg te zorgen voor het bevorderen, ontwikkelen en opzetten van activiteiten om amateurkunst onder de aandacht van een zo'n breed mogelijk publiek te brengen. Naast deze en andere algemene doeleinden die zijn opgenomen in de statuten heeft Art-fact in haar beleidsplan 2017-2020 beschreven op welke wijze ze daaraan concreet uitvoering geeft. Aan het eind van elk boekjaar verschijnt er een jaarverslag. Daarin wordt overeenkomstig het eerste principe van de Code uitleg gegeven over de toepassing en de besteding van het budget en de mate waarin Art-fact haar doelen verwezenlijkt. 

Onze partners

                 

 

                    

 

Art-fact is aangesloten bij:

      

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties