Jouw privacy is belangrijk voor Art-fact. In deze privacyverklaring geven we daarom heldere informatie welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Art-fact, gevestigd aan Koningsplein 11a 5038 WG Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Tel: 0135360869
[javascript protected email address]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Art-fact verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden door Art-fact in haar CRM verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over een opdracht, een subsidieafhandeling, een (advies)gesprek, het platform op de website;
 • Informatieverstrekking in de vorm van digitale nieuwsbrieven en incidenteel verspreiding van een flyer of brochure via de post;
 • Indien Art-fact gebruik maakt van diensten of om diensten te kunnen leveren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Art-fact de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Naam bedrijf/organisatie/vereniging
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Website
 • Bankrekeningnummer (alleen bij subsidies)
 • Geboortedatum (alleen bij subsidies)

Verwerking persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Hiervoor heeft de nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven. De persoonsgegevens die wij in Mailchimp verwerken zijn: voor- en achternaam en e-mailadres. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in mailingsysteem Mailchimp. Mailchimp vertelt ons of je de e-mail hebt ontvangen, geopend, gelezen en op welke links je hebt geklikt. Dit doen wij om onze mailingen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers (MailChimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield). Tevens vindt er een koppeling plaats met het CRM-systeem van Art-fact, alleen als het emailadres al bekend is bij Art-fact.

Verwerking persoonsgegevens platform website/culturele kaart
Art-fact verzamelt en registreert gegevens van gebruikers die een profiel op onze website aanmaken, zoals onder andere voornaam, achternaam, alsmede adres van de organisatie (NAW-gegevens), emailadres en telefoonnummer. Art-fact heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Art-fact ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Art-fact over jou verzamelt via de website www.art-fact.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de digitale nieuwsbrieven van Art-fact via MailChimp. 

Film en fotografie
Art-fact behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van activiteiten in de openbare ruimte te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Art-fact gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [javascript protected email address]. Dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Art-fact neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art-fact) tussen zit. Art-fact gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MailChimp en Simplicate CRM.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Art-fact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Met uitzondering van de wettelijke grondslag voor het bewaren van persoonsgegevens, kun je Art-fact altijd verzoeken je gegevens te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar [javascript protected email address]

Delen van persoonsgegevens met derden
Art-fact verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo hebben wij contact met een derde partij voor: website beheer en hosting, de financiële administratie, netwerkbeheer en de gemeente Tilburg. 

Beveiliging persoonsgegevens
Art- Fact servicepunt voor amateurkunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [javascript protected email address]  

Geheimhouding
Het personeel van Art-fact is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen of hebben kunnen nemen. Art-fact verschaft enkel toegang tot de persoonsgegevens van haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Art-fact (of door een van onze verwerkers) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [javascript protected email address]

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Art-fact wil jou er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen privacy statement
Art-fact behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of dit privacy statement aan te brengen. Deze wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om zelf het privacybeleid van Art-fact te bestuderen.

Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Vragen 
Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

 

Dit privacy statement is gewijzigd op 18-12-2018.

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties