Buurtcultuur
Vanuit Art-fact werken we al sinds 2016 aan buurtcultuurprogramma’s in Tilburgse wijken. Cultuuraanjagers ontwikkelden in samenwerking met wijkbewoners en kunstenaars artistieke programma’s en gaven in de periode 2016-2020 een creatieve impuls in de wijken Hasselt/Goirke-West en Tilburg-West.

Buurtcultuurprogramma Hasselt/Goirke-West

Buurtcultuurprogramma Tilburg-West

Onze programma’s, maar ook de andere impulsen hebben er toe geleid dat steeds meer Tilburgse cultuurmakers zelf actief zijn in de wijk. Onze aanpak is daarom veranderd. We jagen zelf niet meer aan, maar pakken steeds meer de rol van ondersteuner, adviseur en verbinder. We doen dat binnen de mogelijkheden van onze regelingen. Tilburgse cultuurmakers zijn nu meer zelf aanjager met hun eigen initiatieven. We werken wel nog steeds samen met professionals en cultuurcoaches.

Cultuurcoaches
Ons doel is om meer kinderen kansen te bieden om actief met kunst in de vrije tijd bezig te zijn en het liefst zo dicht mogelijk bij huis. In 2018 is Art-fact samen met Factorium Cultuurmakers en CiST gestart met een pilot die in 2021 wordt voortgezet en doorontwikkeld. Samen beogen we een duurzame inzet van cultuurcoaches, die verbonden zijn aan een cluster van Tilburgse basisscholen in diverse Tilburgse wijken. De cultuurcoaches functioneren als programmamakers en verbinden de school aan de wijk en vice versa. In de volgende wijken en scholenclusters zijn cultuurcoaches actief:
Zuid: Don Sarto, Panta Rhei, De Alm, OC Leypark;
Noord: Vlashof, Lochtenbergh, Regenboog, Aboe el Chayr;
West: Antares, Wandelbos, Jeanne d’Arc, Hubertus, Auris Florant;
Oud-Reeshof: De Fonkel, Hartevelden, Helen Parkhurst, De Wegwijzer, SBO Westerwel;
Reeshof-Midden en Noord-West: Bibit, De Sporckt, De Boemerang, Meander.

In Tilburg-West werkt cultuurcoach Miriam Alders aan het programma De buurt als museum. Miriam is tevens coördinator van het team cultuurcoaches. In Reeshof-Midden en Noord-West werkt cultuurcoach Nina Ruge aan project T.R.O.E.P. De overige drie cultuurcoaches voor de periode 2021-2024 worden binnenkort bekend gemaakt.

Zie ook het artikel Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind in Mestmag (juni 2021).