Buurtcultuur
Art-fact werkt sinds 2016 aan buurtcultuurprogramma’s in Tilburgse wijken. Cultuuraanjagers ontwikkelden in samenwerking met wijkbewoners en kunstenaars artistieke programma’s. In de periode 2016-2020 gaven zij een creatieve impuls in de wijken Hasselt/Goirke-West en Tilburg-West. 

Buurtcultuurprogramma Hasselt/ Goirke-West

Buurtcultuurprogramma Tilburg-West

Onze programma’s en de andere impulsen hebben er toe geleid dat steeds meer Tilburgse cultuurmakers zelf actief zijn in de wijk. Onze aanpak is daarom veranderd. We jagen zelf niet meer aan, maar pakken steeds meer de rol van ondersteuner, adviseur en verbinder. We doen dat binnen de mogelijkheden van onze regelingen. Tilburgse cultuurmakers zijn nu meer zelf aanjager met hun eigen initiatieven. We werken wel nog steeds samen met professionals en cultuurcoaches. 

2021-2022: programma Straatkunst met Art-fact 
In 2021 ontwikkelen we Muurschilderingen, onderdeel van buurcultuurprogramma Hasselt/ Goirke-West, door naar een programma 'Straatkunst in Tilburg'. In 2022 willen we daarbij de cultuurcoaches betrekken. 

Cultuurcoaches PO
Ons doel is om meer kinderen kansen te bieden om actief met kunst in de vrije tijd bezig te zijn en het liefst zo dicht mogelijk bij huis. In 2018 is Art-fact samen met Factorium Cultuurmakers en CiST gestart met een pilot die in 2021 wordt voortgezet en doorontwikkeld. Samen beogen we een duurzame inzet van cultuurcoaches, die verbonden zijn aan een cluster van Tilburgse basisscholen in diverse Tilburgse wijken. De cultuurcoaches functioneren als programmamakers en verbinden de school aan de wijk en vice versa. In de volgende wijken en scholenclusters zijn cultuurcoaches actief:
Zuid: Don Sarto, Panta Rhei, De Alm, OC Leypark; cultuurcoach (nieuw): Daphne Snellaers 
Noord: Vlashof, Lochtenbergh, Regenboog, Aboe el Chayr; cultuurcoach (nieuw): Curtley Mooring
West: Antares, Wandelbos, Jeanne d’Arc, Hubertus, Auris Florant; cultuurcoach Miriam Alders
Oud-Reeshof: De Fonkel, Hartevelden, Helen Parkhurst, De Wegwijzer, SBO Westerwel; cultuurcoach Nina Ruge 
Reeshof-Midden en Noord-West: Bibit, De Sporckt, De Boemerang, Meander; cultuurcoach (nieuw): Marika Taborsky. 

In Tilburg-West werkt cultuurcoach Miriam aan het programma De buurt als museum. Zij is tevens coördinator van het team cultuurcoaches. Cultuurcoach Nina heeft in Reeshof-Midden en Noord-West gewerkt aan project T.R.O.E.P. Ze zet dit door naar Oud-Reeshof in samenwerking met de andere coaches in de Reeshof. De cultuurcoaches zijn actief voor de periode 2021-2024. 

Zie ook het artikel Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind in Mestmag (juni 2021). 

Cultuurcoach VO
Reeshof: Beatrixcollege en Reeshofcollege, cultuurcoach Anja Reinhardt

 

 

Externe regelingen 
Naast onze eigen regelingen Financiële Bijdrage Presentatie en Bijdrage Bijzondere kunstprojecten, geven we je dit overzicht van mogelijkhe externe subsidies. Specifiek voor buurtcultuur, waarbij je de verbinding legt tussen school en de wijk, waarbij schoolplein en speeltuinen centraal staan, zijn ook dit interessante mogelijkheden:  

Overzicht subsidies Groene schoolpleinen
Buurtfonds Schoolpleinen van de toekomst
VSB subsidie speeltuin