Buurtcultuur, rol Art-fact 

Art-fact werkt sinds 2016 aan buurtcultuurprogramma’s in Tilburgse wijken. Eerst in de rol van aanjager waabij Cultuuraanjagers in samenwerking met wijkbewoners en kunstenaars artistieke programma’s ontwikkelden. In de periode 2016-2020 gaven zij een creatieve impuls in de wijk Hasselt/Goirke-West (Schônste wijk) en in Tilburg-West

Door onze twee programma’s en de andere impulsen, zijn steeds meer Tilburgse cultuurmakers zelf actief zijn in de wijk. Sinds 2021 jagen we daarom zelf minder aan en pakken we veel meer de rol van ondersteuner, adviseur en verbinder. Dat doen we binnen de mogelijkheden van onze (vernieuwde) regelingen. De Tilburgse cultuurmakers zijn nu zelf meer zelf aanjager met hun eigen initiatieven. We werken wel nog steeds samen met professionals en cultuurcoaches. 

Programma Straatkunst met Art-fact 

De expertise die we afgelopen jaren opdeden met het realiseren van meer dan 10 muurschilderingen in de Hasselt, West, Oost en Oud-Zuid, delen we graag met iedereen om vanuit visie en participatie wijken met straatkunst wil opfleuren. Als art-fact betrokken is, is er altijd sprake van co-financiering. We betrekken de cultuurcoach(es) als het proces zich afspeelt in 'hun'wijk. Naar Straatkunst met Art-fact

Cultuurcoaches primair en voortgezet onderwijs

Ons doel is om meer kinderen kansen te bieden om actief met kunst in de vrije tijd bezig te zijn en het liefst zo dicht mogelijk bij huis. In 2018 is Art-fact samen met Factorium Cultuurmakers en CiST gestart met een pilot die in 2021-2024 wordt voortgezet en doorontwikkeld. Samen beogen we een duurzame inzet van cultuurcoaches, die verbonden zijn aan een cluster van Tilburgse basisscholen in diverse Tilburgse wijken. De cultuurcoaches functioneren als programmamakers en verbinden de school aan de wijk en andersom.

De Buurt als Museum

In Tilburg-West werkt cultuurcoach Miriam aan het programma De buurt als museum. Dit project is ontwikkeld door beeldend kunstenaar Inge Koenen. Inge wil kinderen een prominente rol geven in het stimuleren van de cohesie binnen hun wijk door hun eigen fantasie te gebruiken! Art-fact vindt dit een kansrijk project voor een doorontwikkeling om kunst in de vrije tijd te stimuleren, ondersteunt dit en heeft de regie. 

Zie ook het artikel Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind in Mestmag (juni 2021). 

De Cultuurcoaches Reeshof werken aan Bouwzone Reyshof: Hutten bouwen in het Reeshofpark. 

Cultuurcoaches PO

Zuid: Daphne Snellaers voor Don Sarto, Panta Rhei, De Alm, OC Leypark; 
Noord: Curtley Mooring voor Vlashof, Lochtenbergh, Regenboog, Aboe el Chayr;
West: Miriam Alders voor Antares, Wandelbos, Jeanne d’Arc, Hubertus, Auris Florant; tevens coördinator cultuurcoaches; 
Oud-Reeshof: Nina Ruge voor De Fonkel, Hartevelden, Helen Parkhurst, De Wegwijzer, SBO Westerwel; 
Reeshof-Midden en Noord-West: Marika Taborsky voor Bibit, De Sporckt, De Boemerang, Meander.

Cultuurcoaches VO

Reeshof: Anja Reinhardt, Beatrixcollege en Reeshofcollege;
Noord: Curtley Mooring

De cultuurcoaches zijn actief voor de periode 2021-2024. 

 

 

Externe regelingen 
Naast onze eigen regelingen Financiële Bijdrage Presentatie en Bijdrage Bijzondere kunstprojecten, geven we je dit overzicht van mogelijkhe externe subsidies. Specifiek voor buurtcultuur, waarbij je de verbinding legt tussen school en de wijk, waarbij schoolplein en speeltuinen centraal staan, zijn ook dit interessante mogelijkheden:  

Overzicht subsidies Groene schoolpleinen
Buurtfonds Schoolpleinen van de toekomst
VSB subsidie speeltuin