Straatkunst 

Straatkunst in buurten en wijken bepalen en maken we samen, inhoudelijk en financieel. We werken samen met cultuurcoaches, cultuurmakers, kunstenaars, scholen, wijkbewoners en wijkorganisaties. 
Ter inspiratie: Art-fact realiseerde meer dan 10 muurschilderingen binnen het programma Buurtcultuur in diverse Tilburgse wijken. 

 

Cultuurcoaches 

De cultuurcoach zorgt ervoor dat kinderen in hun vrije tijd en zo dicht mogelijk bij huis, actief met kunst bezig kunnen zijn. Dat doet hij/zij wijkgebonden, met een cluster van Tilburgse scholen en wijkpartners. De cultuucoach is programmamaker en verbindt als 'linking pin' de school aan de wijk en de wijk aan de school. 
2018: Pilot; 2021-2024: doorontwikkeling.
Partners: Art-fact, Factorium Cultuurmakers en CiST.

Cultuurcoaches PO 
Zuid: Daphne Snellaers voor Don Sarto, Panta Rhei, De Alm, OC Leypark; 
Noord: Curtley Mooring voor Vlashof, Lochtenbergh, Regenboog, Aboe el Chayr;
West: Wendy Goossens voor Antares, Wandelbos, Jeanne d’Arc, Hubertus, Auris Florant;  
Oud-Reeshof: Nina Ruge voor De Fonkel, Hartevelden, Helen Parkhurst, De Wegwijzer, SBO Westerwel; 
Reeshof-Midden en Noord-West: Marika Taborsky voor Bibit, De Sporckt, De Boemerang, Meander.

Cultuurcoaches VO
Reeshof: Anja Reinhardt voor Beatrixcollege en Reeshofcollege;
Noord: Curtley Mooring voor 2College CobenhageMavo

De Buurt als Museum

In Tilburg-West ondersteunde Art-fact en had zij regie op het programma De buurt als museum. Dat gebeurde onder leiding vn Cultuurcoach Miriam Albers. Project de buurt als Museum is oorspronkelijk ontwikkeld door beeldend kunstenaar Inge Koenen. 'Ik wil kinderen een prominente rol geven in het stimuleren van de cohesie binnen hun wijk door hun eigen fantasie te gebruiken!'
In 2022-2023 vindt er een doorontwikkeling plaats naar de Buurt als Podium.   

Lees ook: Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind (Mestmag, 2021)

 

Ter inspiratie
Periode 2016-2020: Art-fact had de regie in twee wijken met twee Cultuuraanjagers had die met wijkbewoners en kunstenaars artistieke programma’s ontwikkelden: Schônste wijk in Hasselt/Goirke-West en Tilburg-West. De aanjaagrol is in 2022 niet meer nodig. Buurtcultuur in Tilburg is volop in beweging en Art-fact speelt op maat de rol die nodig is.  

 

Externe regelingen

Verbinding school - wijk, waarbij schoolplein en speeltuinen centraal staan: