Tilburg heeft sinds 2016 een buurtcultuurprogramma waarmee de wijken Hasselt/Goirke-West en de Kleuren- en Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen. Met dit programma wil de gemeente bijdragen aan sociale veerkracht van gezinnen (ouders en kinderen) in aandachtswijken. Er wordt onder anderen samengewerkt met het maatschappelijk werk van ContourdeTwern en de buitenschoolse educatie van Xpect-primair.

In beide wijken zijn cultuuraanjagers en -coaches namens Art-fact aan het werk om projecten vanuit de basisscholen in de eigen leefomgeving vorm te geven en om sociaal-artistieke projecten met volwassenen te ontwikkelen. Dat gebeurt langs twee programmalijnen: ‘Ontwerpen voor de Toekomst’ en ‘Verbinding door Verbeelding’. Binnen het buurtcultuurprogramma wordt gewerkt met kunstcollectieven van binnen en buiten Tilburg, zoals Stichting Eelt, Studio de Leijer, Zwermers (Bouwjaar'84), Tilburg Cowboys en De Uitvinders, en met individuele kunstenaars als Tim Hobbelman, Joep van Gassel, Nick J. Swarth en Ton Lammers.

Cultuuraanjagers
Onze cultuuraanjagers, Saskia Dellevoet en Joy's van Lieshout, werken samen met andere wijkpartners en bewoners aan een mooi programma. In de wijk Hasselt/Goirke-West vinden bijvoorbeeld binnen het programma ‘Schônste wijk’ artistieke interventies plaats om het zwerfafval in de wijk terug te dringen. Kunstenaar Jessica den Hartog is aangetrokken als artist-in-residence om samen met wijkbewoners te onderzoeken hoe plastic (zwerf)afval een esthetische waarde kan krijgen in de wijk. In de Kleuren- en Kruidenbuurt werken verschillende kunstenaars met als doel bewoners in deze buurt meer te verbinden. Basisscholen Antares en Wandelbos zijn hier in het voorjaar van 2018 samen opgetrokken in het project Kurkuma.

Cultuurcoaches
In samenwerking met Factorium Podiumkunsten en CiST is Art-fact een pilot gestart met het plaatsen van cultuurcoaches op diverse basisscholen. Het doel is simpel: meer kinderen in contact brengen met kunst en cultuur en het liefst zo dicht mogelijk bij huis. In Hasselt/Goirke-West werkt Leila Hermus als cultuurcoach voor basisschool Cleijn Hasselt waar zij een culturele link realiseert met het project Build a House. Op basisschool De Vijfhoeven is Saskia Dellevoet actief als cultuurcoach. In Tilburg-West is Miriam Alders aangesteld als cultuurcoach voor de scholen Antares, Wandelbos, Jeanne d'Arc, Hubertus en Auris Florant. Miriam werkt nu aan het programma Vang je droom en trekt hierin samen op met Joy’s van Lieshout in het kader van het PACT West.

Buurtcultuurprogramma in Hasselt/Goirke-West

Buurtcultuurprogramma in de Kleuren- en Kruidenbuurt

Vragen en meer informatie

Wil je meer informatie over het buurtcultuurprogramma in Tilburg? Neem dan contact op met [javascript protected email address] of bel 013 - 53 60 869.

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties