Door wie
Jade van den Hout
Datum
vond plaats in 2019
Locatie
Dansstudio NWE Vorst
Bijdrage Art-fact
€2000

Day by Day is een project waarin Jade van den Hout (lees meer over haar in Spot aan) werkt met een kleine groep mensen die twaalf weken lang, twee uur per keer samenkomen. In de dansstudio wordt onderzocht hoe we in deze tijd van gecategoriseerd, misschien wel geïsoleerd van elkaar leven verbinding kunnen maken met elkaar en hoe die verbinding zichtbaar kan worden gemaakt. Dans wordt als creatief medium gebruikt, werkend vanuit het Partnering- principe: Je onderzoekt hoe louw lichaam zich verhoudt tot dat van een ander door basisoefeningen te doen in leiden, volgen, luisteren.

Drie thema's zijn leidend in het onderzoek:
Play: Spelen als inspiratiebron waaruit materiaal ontstaat om te tonen, en tegelijkertijd ruimte voor de deelnemers om te spelen en elkaar te ontmoeten.
Trust: vertrouwen in de ander als basis van de verbinding: je bent in interactie met de ander, deelt balans, draagt of wordt gedragen.
Collaboration: samenwerken, deelgenoot zijn, krachten bundelen

Binnen het project werd gezocht naar de mogelijkheid om mensen met diverse achtergronden te laten samenwerken: ervaren en onervaren dansers, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, professionele dansers en amateurs. Mensen die anders niet op het idee zouden komen samen te werken of een voorstelling te maken. Allemaal krijgen zij de ruimte: ze dragen ideeën aan, leren van elkaar, kunnen over de grenzen van hun eigen discipline of ervaring heen stappen. dat zijn ingrediënten waarmee de voorstelling gemaakt wordt. Voor Jade is dit onderzoek ook een kans zich te profileren als jonge maker en te werken aan een eigen taal binnen dans.

Het resultaat van het project was te zien op donderdag 12 december in de dansstudio bij de NWE Vorst, waar het publiek een intieme performance bijwoonde in de de ruimte waar de deelnemers 12 weken met elkaar hebben gewerkt.