Door wie
Tilburg Cowboys
Datum
2018 en 2019
Locatie
Wijkcentrum MFA 't Kruispunt
Kleuren- en Kruidenbuurt, Tilburg
Bijdrage Art-fact
€20.000 via Buurtcultuurfonds

De wijk in

In het voorjaar van 2018 is kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys gedurende 6 dagen met een Koffiekar de Kleuren- en Kruidenbuurt in Tilburg in getrokken om koffie- en theegewoontes te onderzoeken door middel van 'aanbelkunst'. Wijkbewoners werden uitgenodigd om bij de Koffiekar koffie of thee te komen drinken en samen in gesprek te gaan. De gedoneerde kopjes en de bijbehorende verhalen van wijkbewoners werden verzameld en vastgelegd door middel van film en interviews. 

Kennis maken aan de Interactieve Koffietafel

De meer dan 100 verzamelde Wijkkopjes werden voorzien van programmeerbare chips en ondergebracht in een speciaal ontworpen Kopjeskast in het wijkcentrum. Hier worden ze gebruikt in combinatie met een Interactieve Koffietafel die een digitale database bevat van alle verzamelde verhalen. Wanneer je uit een van de Wijkkopjes koffie of thee drinkt, verschijnt op een beeldscherm in de tafel het verhaal van de bijbehorende bewoner. De kopjes dienen zo als voertuig voor het verhaal en elke nieuwe kop koffie zorgt dus voor een nieuwe kennismaking met een wijkbewoner.

Storytelling om mensen bij elkaar te brengen

Door de verhalen uit de wijk toegankelijk te maken, krijgen de bewoners een gezicht. Contact tussen bewoners is niet altijd vanzelfsprekend, maar met dit project geven we mensen een aanleiding om bij elkaar op de koffie te gaan. De Interactieve Koffietafel is eigenlijk een soort 'koffie tinder' waarmee je op een laagdrempelige manier kennis kunt maken met je mede-wijkbewoners. Dan is het vervolgens nog maar een kleine stap om je buurman aan te spreken en echt bij elkaar op de koffie te gaan. Met Koppen van de Kleuren- en Kruidenbuurt zetten Tilburg Cowboys storytelling in als middel om mensen met elkaar in contact te brengen.

Het doel: verbinding door verbeelding

Het doel van Koppen van de Kleuren- en Kruidenbuurt was tweeledig. Tilburg Cowboys wilde door een artistieke benadering de diversiteit van bewoners van de Kleuren- en Kruidenbuurt zichtbaar maken én mensen met elkaar in contact brengen. Deze artistieke benadering bestond zowel uit een interventie (aanbelkunst) als uit een blijvend eindproduct dat toegankelijk is voor een breed publiek (de Interactieve Koffietafel). Op deze manier zorgt het project in de Kleuren- en Kruidenbuurt voor 'verbinding door verbeelding'.

Voor ContourdeTwern was dit project een middel om informatie op te halen uit de wijk, de sociale structuur op straatniveau te onderzoeken en kwetsbare mensen te borgen. Daarnaast was het voor ContourdeTwern ook van belang dat er nieuwe verbindingen en interactie op straatniveau tot stand werden gebracht (meer sociale cohesie) en dat de publieke beeldvorming van de Kleuren- en Kruidenbuurt verbeterd werd. 

Een soort interactief 'bakske bij de buren'

Om alle doelen te bereiken was een nauwe samenwerking tussen Tilburg Cowboys en ContourdeTwern van essentiëel belang. Ook was het belangrijk dat wijkbewoners zich onderdeel voelden van het project. Waar Tilburg Cowboys de verantwoording droeg voor de artistieke kwaliteit van het project, zorgde ContourdeTwern voor de borging en continuïteit in de wijk en het moreel eigenaarschap bij de bewoners. Hierbij werd uitgegaan van de kracht en het talent dat al bij wijkbewoners aanwezig was.

De verzameling Wijkkopjes staat in een speciaal ontworpen Kopjeskast in het wijkcentrum, waar ze gebruikt worden in combinatie met een Interactieve Koffietafel. Wanneer je uit een van de Wijkkopjes koffie of thee drinkt, verschijnt op een beeldscherm in de tafel het verhaal van de bijbehorende bewoner. De kopjes dienen zo als voertuig voor het verhaal en elke nieuwe kop koffie zorgt dus voor een nieuwe kennismaking met een wijkbewoner.