Door wie
Art-fact i.s.m. Parcours & Restaurant Binnen en Koningsvoorde
Datum
Deze schildering is voorjaar 2022 gerealiseerd
Locatie
Schoolplein Parcours, Generaal Smutslaan 9, 5021 XA Tilburg
Bijdrage Art-fact
1500 vanuit het programmabudget Buurtcultuur

Parcours (Bijzonderwijs) heeft een open hekwerk en de muur is dan ook vanaf de straat te zien, zelfs wanneer de poort is gesloten. De school vindt samen een leerzame én leuke tijd hebben en een goede sfeer belangrijk. Samen een schildering maken, past daar prima bij.

'We willen een 'inputmuurschildering' omdat dit de leerlingen erg motiveert en actief aan het werk zet om echt iets te betekenen voor de wijk en de omgeving. Hun verhaal zichtbaar laten maken aan andere mensen om zich heen. Het is nu een sombere bedoeling in en om de school en vooral de muren en pleinen. Het is voor de leerlingen al een hele opgave om naar school te komen en dan ook nog in een niet inspirerende omgeving.'  -  Mariël Wijnans-Van Rooij 

 

Dames schilderclub Koningsvoorde 
Koningsvoorde (Wever) heeft o.m. in haar missie staan: eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig! Deze overburen van Parcours hebben een schilderclub met oudere dames die wekelijks op woensdag bij elkaar komt. En die vinden het leuk om een workshop te krijgen van Atilla die jaren in de wijk heeft gewoond én enkele dames gaan letterlijk mee schilderen op de muur! 

Atilla's Art 
Atilla Yuksel is geen onbekende van Art-fact. Al eerder maakte hij in Oud-Noord/ Hasselt schilderingen voor buurtcultuurproject Schônste wijk maar zijn kunst duikt op in de hele stad (en daarbuiten). Hij is een mooie match met Parcours en Koningsvoorde. 

Project-aftrap met lunch 
In restaurant Binnen van parcours maakte iedereen kennis met elkaar, onder het genot van een heerlijke lunch. Deze werd gemaakt door leerlingen van Parcours. Al snel kwamen de ontwerpschetsen van de leerlingen die met Atilla aan de slag gaan, op tafel. 

Oplevering met wijk 
Op 18 mei is de schildering opgeleverd én gevierd met betrokkenen en wijkbewoners rond de school die dat leuk vond. 

De muur met schildering

Atilla's ArtParcours  |  Koningsvoorde