Peter Nouwens

Ik ben Peter Nouwens, voorzitter van stichting De Culturele Steenoven in Udenhout en Biezenmortel. Dit is een burgerinitiatief gericht op het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten in onze dorpen. We staan met twee voeten nadrukkelijk in onze samenleving.

Hoe lang ben je al actief in deze discipline?

We zijn nu anderhalf jaar bezig en willen een impuls geven aan de sociaal-culturele activiteiten in onze dorpen. De naam van onze stichting verwijst naar D’n Oven tussen Udenhout en Biezenmortel waar ruim honderd jaar lang met leem gewonnen uit eigen bodem miljarden metselbakstenen werden gemaakt. Vele huizen, kloosters, kerken en overheidsgebouwen in Nederland, België en Duitsland zijn gebouwd met stenen uit deze steenoven. D’n Oven had een prominente positie in het alledaagse leven van Udenhout en omgeving en was een belangrijke werkgever. In de 'grond' waarop we in Udenhout en Biezenmortel dagelijks lopen, is nog steeds deze gratis grondstof beschikbaar om mooie dingen te realiseren of zichtbaar te maken. De stichting staat dan ook bewust met beide benen in de Udenhoutse en Biezenmortelse 'leem' en wil graag voortbouwen op het sociaal-culturele, culturele en cultuurhistorische dna van deze gemeenschappen.

In het kader van Verborgen Hout leest Wim Verbunt onder de oude beuk zijn verhaal over deze treurbeuk voor. Nol Luijbregts, Els van der Meulen, Peter Nouwens en Jacob van Hoek van stichting De Culturele Steenoven luisteren aandachtig. Foto: Pix4Profs / Joris Buijs / Brabants Dagblad 28 sept 2022

 

Waar haal je je inspiratie vandaan?

We werken vanuit de overtuiging dat kunst en  cultuur voortkomt uit mensen. Cultuur maakt mensen nieuwsgierig, creëert ruimte voor nieuwe ideeën, geeft de leefomgeving meer karakter, verbindt en bevordert contacten tussen mensen. Tegen deze achtergrond is stichting De Culturele Steenoven opgericht. Door de jaren heen zijn er sluipend namelijk culturele activiteiten verdwenen en mede onder invloed van corona zijn ook veel initiatieven stilgevallen. Latent is er nog veel potentieel aanwezig en het is nu zaak deze weer manifest te maken. De Culturele Steenoven wil meerjarig sociaal-culturele activiteiten organiseren voor en door inwoners van Udenhout en Biezenmortel.

"Cultuur maakt mensen nieuwsgierig, creëert ruimte voor nieuwe ideeën, geeft de leefomgeving meer karakter, verbindt en bevordert contacten tussen mensen. Tegen deze achtergrond is stichting De Culturele Steenoven opgericht."

Welke thema’s zijn belangrijk in het uitoefenen van je kunstvorm?

'Samen met en voor elkaar' is het uitgangspunt van ons initiatief in Udenhout en Biezenmortel. Dat doen we niet in het luchtledige maar tegen de achtergrond van de karakteristieken van onze twee dorpen. Allereerst willen we zichtbaar maken wat al aanwezig is en deze initiatieven ook met elkaar verbinden waardoor spannende nieuwe samenwerkingen ontstaan met prachtige culturele activiteiten. In dat kader hebben we ook gesproken met kunstenaars, koren, gilden, verenigingen, de harmonie etc. in onze dorpen. Udenhout en Biezenmortel worden omgeven door een prachtige natuur. Deze context biedt niet alleen mooie locaties om sociaal-culturele activiteiten te organiseren maar inspireert ons ook; onze natuur biedt niet alleen een mooi decor voor culturele activiteiten. Door culturele activiteiten op deze plekken te organiseren, worden we ons ook weer bewust van de schoonheid en de kwetsbaarheid van deze natuur. Daarnaast geloven we ook in de 'kracht van onderuit' in het eigen initiatief van burgers en inwoners die zelf het heft in handen nemen. Niet omdat ze een opdracht krijgen of er geld aan verdienen maar omdat ze dat belangrijk vinden. Wie het weet mag het zeggen en wie het kan mag het doen, is daarbij ons uitgangspunt.

Expositie Verborgen Hout

 

Wat wil je met het uitoefenen van je kunstvorm bereiken, wat is je doel?

We willen de onderlinge verbinding tussen mensen verstevigen en daarmee de levendigheid en de leefbaarheid van onze gemeenschappen versterken. Daarbij zijn we gericht op alle inwoners van Udenhout en Biezenmortel. Op een laagdrempelige wijze willen we activiteiten organiseren voor jongeren, ouderen, mensen met en zonder een beperking en voor nieuwkomers. Het is daarom belangrijk om gevarieerd te programmeren en onze activiteiten zoveel als mogelijk gratis aan te bieden.

Wie zijn je helden/ van wie heb je het meest geleerd?
Onze helden zijn de inwoners van Udenhout en Biezenmortel die er de schouders onder zetten. Vanuit prikkelende ideeën bijvoorbeeld tentoonstellingen of uitvoeringen organiseren en zo een bijdrage leveren aan een socialer en mooier Udenhout en Biezenmortel. Vanuit de culturele hoek is Richard Long één van mijn persoonlijke inspiratiebronnen. In zijn werk brengt hij natuur in de cultuur (zie zijn werken in De Pont) maar ook cultuur in de natuur, tijdens zijn lange wandelingen door het landschap (bijvoorbeeld: A line made by walking). Door deze bewuste interventies ontstaan er nieuwe ideeën over tijd, ruimte, plaats en beweging.

Wat beschouw je als jouw grootste mislukking?

Die maak ik dagelijks. In essentie komt het vaak neer op anders willen zijn dan wie je bent. In de social media zie je die tendens ook zeer sterk. Alleen maar lachende, succesvolle, mooie mensen die genieten van het leven. Hiermee wordt een wereld gecreëerd die niet helemaal compleet is en ook verkeerde verwachtingen oproept. Ik heb geleerd, mede door mijn werk, de kracht van het onvolmaakte te waarderen. Hoe sterk is iemand die zich kwetsbaar durft op te stellen en hoe mooi kan de vergankelijkheid van het leven zijn?

Verborgen Hout

 

Waar wil je over 10 jaar mee bezig zijn, of wat zou je willen hebben bereikt?
Over 10 jaar zijn Udenhout en Biezenmortel bruisende en levende gemeenschappen waar mensen oog en oor voor elkaar hebben en waar het goed toeven is. Mede door een gevarieerde en stimulerende sociaal-culturele agenda.

Wat wil je nog meer kwijt?

Overigens ben ik van mening dat de silo van de voormalige Boerenbond het lelijkste gebouw van Udenhout is. Door hier een mooi en uitvergroot kunstwerk van een Udenhoutse kunstenaar op te projecteren wordt dit gebouw niet alleen aanzienlijk mooier maar wordt ook het gesprek over de toekomst van dit gebouw gestimuleerd.