Videoclub TAS

Wij zijn Videoclub TAS, een vereniging van videofilmers die in clubverband hun hobby ‘films maken’ beoefenen. In 2023 vierden wij ons 50-jarig jubileum waarvoor we onder andere een documentaire hebben gefilmd.

Hoe lang ben je al actief in deze discipline?

TAS Videoclub Tilburg is een vereniging van videofilmers die in clubverband hun hobby films maken willen beoefenen. De club is opgericht op 14 sept. 1973. De vereniging is de opvolger van de Tilburgse Amateur filmclub Triborgh, die bestond van 1949 tot 1970. De naam TAS staat voor Tilburgse Amateur Smalfilmklub. Films werden oorspronkelijk vervaardigd op het klassieke smalfilm medium. De naam van de club werd rond 2010 (niet officieel) vervangen door ‘TAS Videoclub’ vanwege de veranderde filmtechnieken. Rond die tijd werden films gemaakt op het nieuwe videoformaat.

Wat wil je met het uitoefenen van je kunstvorm bereiken, wat is je doel?

Clubavonden vinden tweewekelijks plaats. Het doel is van elkaar te leren. Door de leden gemaakte ‘nieuwe’ films worden vertoond en besproken op zogenaamde première-avonden. Soms worden groepsfilms gemaakt, waar rollen als scenarioschrijven, regie, cameravoering, geluid enzovoort worden geoefend. Regelmatig worden filmers van andere filmclubs uitgenodigd om hun vaardigheden op filmgebied te delen met TAS-leden. Ook wordt deelgenomen aan cursussen, onder andere op het gebied van filmtechniek. Op ‘doe’-avonden worden filmvaardigheden met andere TAS-leden geoefend.

"Festivals en wedstrijden vonden plaats, waarbij TAS-leden regelmatig in de prijzen vielen."

Wat beschouw je als je grootste mislukking?

In verband met het groeiend aantal leden verhuisde de club meerdere malen naar een grotere locatie. Als filmclub heb je niet alleen een vergader / cursusruimte nodig, maar ook een groot filmscherm waarop de leden hun producties kunnen presenteren en bespreken. In de jaren ’80 moest zelfs een ledenstop worden ingevoerd. Na deze sterke groei daalde het ledental gestaag door vergrijzing, toenemende individualisering, en de opkomst van nieuwere materialen, zoals de smartphone. Het filmen zelf wordt, net als de maatschappij, vluchtig, flitsend en kortdurend. Momenteel heeft TAS slechts 8 actieve leden. Plannen zijn er echter nog volop!

Viering van het 50-jarige jubileum van Videoclub TAS
Viering van het 50-jarige jubileum van Videoclub TAS in 2023

 

En je grootste succes?

TAS is altijd een actieve club geweest. Er waren contacten met andere filmclubs op regionaal (NB-80), nationaal (NOVA) en internationaal (UNICA) niveau. Festivals en wedstrijden vonden plaats, waarbij TAS-leden regelmatig in de prijzen vielen. Ook organiseerde de club zelf Festivals zoals het Europees Filmfestival in 1988. Het Mottofestival onder auspiciën van NB-80 werd jarenlang door TAS georganiseerd. Het Hart van Brabant Festival werd 19 maal door TAS georganiseerd. In clubverband wordt jaarlijks een contactdag georganiseerd, waarbij het expliciete doel is een filmdag, waarbij een filmopdracht uitgevoerd dient te worden.

Waar wil je over 10 jaar mee bezig zijn, of wat zou je willen hebben bereikt?

‘Wij van TAS’ willen graag doorgaan met onze prachtige hobby. Voor de nabije toekomst staan er al diverse filmproducties op de rol. Op dit moment is een documentaire in bewerking over de omvorming van een landbouwgebied in een natuurgebied. Verder hebben wij inmiddels een aantal onderwerpen verzameld die kunnen worden gebruikt ten behoeve van de vervaardiging van nieuwe documentaires, natuurfilms en (korte) speelfilms. Ook overwegen wij, op aangeven van Art-Fact, een film te maken rond het thema “Vrijheid” tegen de achtergrond van de 80-jarige herdenking van de bevrijding van Tilburg volgend jaar. Om deze films te kunnen realiseren hebben we meer mensen nodig. Nieuwe leden zijn dus van harte welkom.

Wat wil je verder nog kwijt?

Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. Zij kunnen zich aanmelden via de secretaris, dhr. Jan van Loon, tel. 06 2025 0940 of e-mail: jahcvanloon@gmail.com . Ze worden geacht te beschikken over eigen basisapparatuur zoals een videocamera en een computer met een montageprogramma. Dit hoeft niet overmatig duur te zijn. Er bestaan zelfs gratis montageprogramma’s. Ze kunnen gebruik maken van faciliteiten van de club zoals draadloze microfoons en assistentie krijgen bij het leren omgaan met de apparatuur. De jaarlijkse contributie bedraagt op dit moment € 72,-

Ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan hebben de huidige leden een documentaire gemaakt. Deze geeft een aardig overzicht van de geschiedenis van de vereniging en de vele films die de leden in de loop der jaren hebben gemaakt.

Via deze link kan hij worden bekeken:

Bekijk de documentaire: 'Videoclub TAS 50 jaar'