Wat te doen bij uitstel of annulering vanwege het coronavirus?

We krijgen veel vragen over het uitstellen of annuleren van door ons gesteunde projecten vanwege de regeringsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Moet u besluiten tot uitstel of annulering? Art-fact gaat coulant om met afspraken over de realisatietermijn voor uw project en met eventuele terugvordering van financiële bijdragen.

Vragenlijst Knelpunten Corona

Deel je vraagstukken met ons, zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Maak gebruik van onze Vragenlijst Knelpunten Corona en stuur je vragen naar info@art-fact.nl onder vermelding van Knelpunten Corona. Zo krijgen wij een beter beeld van wat er speelt en kunnen we meedenken over oplossingen.

Specifieke vragen m.b.t. lopende projecten waarvoor subsidie is toegekend

Moet de financiële bijdrage worden terugbetaald als wij ons project moeten annuleren vanwege de maatregelen voor het coronavirus?

We kijken in alle redelijkheid naar het terugvorderen van kosten als het project vanwege het coronavirus niet door kan gaan.

In principe vorderen we dat deel van de financiële bijdrage terug dat nog over is op het moment dat een project moet worden geannuleerd. Alle tot dan toe gemaakte kosten (inclusief de kosten die eventueel verbonden zijn aan het afzeggen van een evenement of project) vragen we niet terug.

Daarbij letten we wel op de volgende punten:

  • Is er gekeken naar de mogelijkheden om het project te verplaatsen naar een andere datum?
  • Als verplaatsing niet mogelijk is, is dan gestopt met het aangaan van financiële verplichtingen om het maken van verdere kosten te voorkomen? 

Als wij ons project moeten uitstellen, dan moeten we extra kosten maken. Mogen we hiervoor een aanvraag bij jullie indienen?

We zullen eerst inventariseren bij hoeveel organisaties dit probleem speelt, alvorens we een uitspraak kunnen doen op welke wijze in en in welke mate wij een extra bijdrage kunnen doen om het tekort te dekken. Vervolgens zullen we dit per project bekijken.

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties