Onze missie

Art-fact is een platform, cultuurfonds en intermediair voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Wij verbinden Tilburgers door hen te  ondersteunen met advies en subsidies en de stad als podium toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk Tilburgers.

Onze visie

Amateurkunst of de kunstbeoefening in de vrije tijd vormt een basis voor een levendig cultureel klimaat in deze stad. Tilburgers ontmoeten elkaar en doen bijzondere ervaringen op, als toeschouwer en als deelnemer. Die ontmoetingen vinden plaats in de stad; op een professioneel podium, maar ook op straat, in het winkelcentrum, op school en in het wijkcentrum. Amateurkunst zien we op onverwachte plekken en bij bijzondere gelegenheden, waar ervaringen met elkaar gedeeld en uitgewisseld kunnen worden.

Een goede infrastructuur voor kunst in de vrije tijd is van belang voor het culturele klimaat van Tilburg, maar speelt ook een steeds grotere rol bij andere ontwikkelingen in de stad en in de samenleving. Steeds meer initiatieven verbinden zich met nieuwe doelgroepen, organisaties en disciplines, maar laten zich ook steeds meer zien op bijzondere plekken in de stad zoals de Spoorzone, de Piushaven, en het Spoorpark, maar ook in zorg- en wijkcentra.

Art-fact initieert initiatieven en projecten die een brug vormen tussen kunst en samenleving

Kunst in de vrije tijd vormt een belangrijke voedingsbodem voor een bloeiend professioneel kunstklimaat. Elke professional is ooit begonnen als amateur en talentontwikkeling begint met het opwekken en opkweken van interesses. De professionele kunsten zijn gebaat bij een goed functionerende amateurkunstsector waar ervaren en net- afgestudeerde kunstenaars en kunstvakdocenten bijdragen aan het artistieke klimaat van de stad en waar kruisbestuivingen plaatsvinden tussen amateurs en professionals. 

Kunst spreekt de creatieve kracht aan van zowel burgers als kunstenaar en draagt bij aan talentontwikkeling, versterking van de culturele identiteit en het creatief vermogen van iedere Tilburger. Kunst en dus ook amateurkunst heeft de kracht om te reageren op veranderingen in een samenleving, maar geeft ook betekenis aan maatschappelijke vraagstukken. 

Art-fact ondersteunt de amateurkunst op het gebied van productie, presentatie, organisatie en talentontwikkeling met ruimte voor experiment en vernieuwing. Als regisseur, cultuuraanjager en makelaar ondersteunt en initieert Art-fact tevens initiatieven en projecten die een brug vormen tussen kunst en samenleving. 

 

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties