Art-fact stimuleert en ondersteunt Tilburgse cultuurmakers die zich binnen de kunst in de vrije tijd willen ontplooien in Tilburg, waarbij de stad zowel podium, broed- en speelplaats is van en voor zoveel mogelijk Tilburgers.
Ooit opgericht als vooruitgeschoven loket voor de amateurkunstsector, heeft Art-fact zich in 25 jaar ontwikkeld tot een intermediair, platform en cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Art-fact verbindt, adviseert en ondersteunt. Art-fact brengt mensen, kennis en middelen samen met als doel de kunst dichter bij Tilburgers en Tilburgers dichter bij de kunst te brengen.

Art-fact is gesprekspartner voor Tilburgse amateurkunstverenigingen en andere zelforganisaties binnen de amateurkunst, maar we richten ons nadrukkelijk ook op andere cultuurmakers in de vrije tijd.

 

Ter versterking van het huidige bestuur is Art-fact op zoek naar twee algemene bestuursleden.

Wij vragen van bestuursleden dat zij:

  • Kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hierbij geen tegenstrijdig belang hebben;
  • Zich informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur (participatie), landelijk en lokaal;

Actief bijdragen aan de missie en de organisatieontwikkeling van Art-fact, tijdens en buiten de vergadering;

  • Bereid zijn om aanvullende netwerken in te zetten ten bate van de stichting;

Incidenteel relevante netwerk- of kennisbijeenkomsten bijwonen door Art-fact of derden georganiseerd;

  • Hart hebben voor de missie en doelstellingen van de stichting;

 

Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur wordt rekening gehouden met achtergrond, geslacht en leeftijd zodat de diversiteit binnen het bestuur gewaarborgd is.

Beoogde kandidaten hebben geen actieve rol in een amateurkunstorganisatie die via Art-fact financieel wordt ondersteund en zijn (bij voorkeur) woonachtig in Tilburg.

 
Praktische informatie
Art-fact werkt volgens een bestuur-directie model. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de directeur. Op dit moment bestaat het bestuur nog uit drie leden. In totaal streven we naar een bestuur van vijf personen.

Statutair vastgelegd is dat het bestuur tenminste vier keer per jaar vergadert. In de praktijk komt het bestuur zo’n negen keer per jaar bijeen. Het bestuur treedt gefaseerd aan en af, om de continuïteit te kunnen waarborgen. De zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

 

Voor meer informatie over Art-fact, zie: www.art-fact.nl. Voor informatie over de vacature, kun je contact opnemen met: Judith Ensel (directeur). Telefonisch: 06-16827988 of per email: judith.ensel@art-fact.nl 

 

 

Reacties uiterlijk 17 december t.a.v.

Art-fact

Gebouw Factorium Podiumkunsten
Koningsplein 11A 
5038 WG Tilburg

 

Mail: info@art-fact.nl

Publicatie: 1604671620

Overig nieuws