Over Art-fact
Art-fact positioneert zich als Intermediair, Platform en Cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg.We zijn een zogenaamde BIS, maar hebben geen producerende of presentatie-functie.
We opereren onafhankelijk, maken ons eigen beleid en ontwikkelen onze eigen regelingen en activiteiten, in lijn met de ambities uit het cultuurplan en in opdracht van de gemeente Tilburg. Wij vertegenwoordigen vooral het verenigingsleven, informele zelforganisaties en cultuurmakers binnen de actieve kunstbeoefening, maar werken ook samen met kunstcollectieven, kunstprofessionals en culturele organisaties uit verschillende disciplines en domeinen binnen de gemeente Tilburg. Het financieel ondersteunen en mogelijk maken van kunst in de vrije tijd, is één van onze belangrijkste taken. Het cultuurfonds functioneert al 25 jaar als een vooruitgeschoven loket voor financiële bijdragen aan actieve kunstbeoefening. Voor de beleidsperiode 2021-2024 richten wij ons op drie programma’s: verenigingscultuur en informele groepen, jongerencultuur en jonge makers en buurtcultuur en kunst met impact.

Adviescommissie
Voor het uitvoeren van de nieuwe regeling Bijzondere Kunstprojecten zoeken we leden om onze adviescommissie uit te breiden. De functie is voor gemiddeld 10-12 uur per jaar.
Art-fact verstrekt in de periode 2021-2024 in twee rondes per jaar financiële ondersteuning voor kunstprojecten ontwikkeld en uitgevoerd door en met Tilburgse cultuurmakers in Tilburg. De aanvragen worden op kantoor voorbereid en voor advies voorgelegd aan de leden van de Adviescommissie.

Profiel
We vinden het belangrijk dat er naast artistiek-inhoudelijke expertise op één of meerdere kunstdisciplines, in de commissie voldoende kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van financiën, programmering, amateurkunst, cultuurparticipatie en community-art.
De commissieleden zijn niet alleen op de hoogte van de actualiteit in de sector. Zij hebben ook een integrale kijk op het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Tilburg en kunnen dit afzetten tegen en spiegelen aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Ze hebben een open blik op het culturele veld en zijn in staat om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur. Bovendien kunnen zij projectplannen beoordelen, begrotingen lezen en bijdragen aan discussies over kunst in de vrije tijd in brede zin. Commissieleden zijn niet zakelijk of bestuurlijk betrokken bij en zijn ook geen lid van een aanvragende organisatie.

Diversiteit
Art-fact hecht waarde aan een divers samengestelde beoordelingscommissie. Bij de werving en selectie van commissieleden wordt rekening gehouden met een diversiteit in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond.

Tijdsbeslag en vergoedingen
Een adviseur ontvangt een vergoeding van € 300 per ronde exclusief reiskosten.
Een commissielid besteedt gemiddeld per jaar 10 uur aan het beoordelen van de aanvragen.Voor extra bijeenkomsten ontvangt een adviseur een vergoeding
van€ 60,- per uur

Selectieprocedure
De benoeming van de adviescommissie geschiedt door het bestuur van Art-fact. De adviseurs zullen uiterlijk 1 april 2021 worden benoemd. De benoemingstermijn kan twee of vier jaar bedragen, met de mogelijkheid tot verlenging. Sluitingstermijn voor de vacature is 26 februari 2021. De gesprekken vinden plaats op donderdag 4 en vrijdag 5 maart via TEAMS.

Solliciteren
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte motivatie, digitaal toe te sturen aan Art-fact ter attentie van Judith Ensel, directeur/ programmacoördinator:
info@art-fact.nl vóór 26-2-2021.

Publicatie: 1612429980

Overig nieuws