Muziekverenigingen die lid zijn van (bonden van) de KNMO dragen normaal gesproken hun Buma-gelden af via de KNMO en profiteren daardoor van een gemeenschappelijke korting. De vrijstelling die wordt toegekend als gevolg van de coronacrisis zal op een nader te bepalen wijze worden verrekend. Op dit moment is immers nog niet duidelijk hoe lang de coronamaatregelen nog van kracht blijven en hoe de tegemoetkoming er exact uit zal zien. Op het moment dat dit duidelijk is wordt dat met de muziekbonden en verenigingen gedeeld.

Als verenigingen moeite hebben om aan hun KNMO-verplichtingen te voldoen, dan kunnen zijn contact opnemen met de KNMO via corona@knmo.nl 

Meer informatie is te vinden op de website van Buma Stemra

Publicatie: 1586867040

Overig nieuws