In het kader van het landelijk steunpakket voor kunst en cultuur vanuit het rijk wordt er door de gemeente Tilburg een bijdrage beschikbaar gesteld voor de lokale culturele infrastructuur. Met deze ondersteuning wordt er perspectief geboden aan makers en de amateurkunstsector ten tijde van de coronacrisis om daarmee het culturele veld in Tilburg in stand te houden.

Binnen de compensatieregeling voorziet het college in Tilburg in twee verschillende subsidieregelingen:

  • Makersfonds Plus - Perspectief voor makers
  • Subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties

Het Makersfonds Plus wordt uitgevoerd door de gemeente Tilburg. Meer informatie hierover vindt u op de site van de gemeente Tilburg.

De Subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties wordt uitgevoerd door Art-fact.

Subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organistaties

LET OP: Aanvragen voor deze regeling is mogelijk vanaf 22 maart 12.00 uur. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De regeling voorziet in een eenmalige bijdrage over de periode juni 2020 tot en met juni 2021. Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt € 5.000,-. In totaal is er een bedrag van € 250.000,- beschikbaar.

Voorwaarden

Deze subsidieregeling is bedoeld voor aantoonbare (extra) kosten die zijn/worden gemaakt als direct gevolg van corona, of kosten die gemaakt zijn voor het in stand houden van de activiteiten van de organisatie gedurende corona. Denk hierbij aan doorlopende kosten, huur studio/atelier/oefenruimte, materiaalkosten, onderzoekskosten, etc. Voor het indienen van deze kosten gebruikt u het formulier financieel overzicht. De ingediende kosten worden beoordeeld op redelijkheid en aannemelijkheid.  

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties dient u te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een overzicht van de aanvraagvoorwaarden, beoordelingscriteria en de aanvraagprocedure vindt u hier: Voorwaarden subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties.

Art-fact streeft ernaar binnen vier weken uitsluitsel te geven over de toekenning, dit zal plaatsvinden via de mail. De formele schriftelijke afhandeling en de afrekening geschiedt binnen 1,5 maand.

Aanvragen?

Download hier het Aanvraagformulier subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs, te bereiken via compensatiecorona@art-fact.nl of 013 - 53 60 869.

Formulieren subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties:

Voorwaarden

Aanvraagformulier

Financieel overzicht

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties