In de ronde van 1 maart is er in totaal voor een bedrag van € 108.000 uitgekeerd verdeeld over 32 organisaties. Het restbedrag bedraagt € 39.128,-

De aanvraag is 1-malig tot een maximum van € 5.000,-. Om in aanmerking te komen voor deze regeling  dient u te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een overzicht van de aanvraagvoorwaarden, beoordelingscriteria en de aanvraagprocedure vindt u in het document voorwaarden

  • Indien het gaat om een aanvraag m.b.t. de aantoonbare (extra) kosten die zijn gemaakt als direct gevolg van corona, dient u hiervan een overzicht van de kosten met toelichting en bewijslast toe te voegen. Voorbeeld van kosten zijn, huur studio, atelier, oefenruimte; materiaalkosten; Deze kosten worden beoordeeld op redelijkheid en aannemelijkheid;
  • Indien het gaat om investeringen die gemaakt worden voor een opstart, doorstart of herstel van activiteiten, dient u hiervan een projectbeschrijving met begroting en offertes toe te voegen. In de projectbeschrijving maakt u duidelijk hoe de te ontplooien activiteiten bijdragen aan de gewenste opstart, doorstart of herstel. Hierbij hoort een begroting die dekkend is. Ter inspiratie: LKCA ontwikkelde een toolkit voor koepels en vereinigingen om hen te helpen om te gaan met de gevolgen van Corona. 

Art-fact streeft ernaar binnen vier weken uitsluitsel te geven over de toekenning, dit zal plaatsvinden via de mail. De formele schriftelijke afhandeling en de afrekening geschiedt binnen 2 weken. 

 

Aanvragen?

Download hier het aanvraagformulier en de tabel voor het financieel overzicht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs, te bereiken via compensatiecorona@art-fact.nl of 013 - 53 60 869.