Buurtmuseum in de Heikant

Vanaf 11 april is beeldend kunstenaar Inge Koenen op basisscholen De Regenboog en De Vlashof van start gegaan met haar project De Buurt als Museum. Samen met de leerlingen gaat ze bij buurtbewoners op bezoek om bijzondere voorwerpen en de daarbij behorende verhalen op te halen. Geïnspireerd op een voorwerp en een buurtverhaal maken alle kinderen een schilderij en geven dat als cadeau terug aan de buurtbewoner. Alle schilderijen worden twee weken lang geëxposeerd voor het raam van de bewoners, zodat in één klap een echt buurtmuseum ontstaat. Op 11 juli is de feestelijke opening van De Buurt als Museum en de schilderijen zijn te zien tot en met 23 juli.

"Zou het niet mooi zijn als kinderen uit Tilburg-Noord door kunstbeoefening een actieve bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontmoetingen in hun eigen buurt?’’ – Inge Koenen

Muurschildering

Behalve aan het buurtmuseum wordt er op dit moment ook gewerkt aan een muurschildering in de Heikant. Kunstenaar Finn Zweemer verwerkt samen met leerlingen van basisscholen De Vlashof, De Regenboog en De Lochtenberg het thema De Toekomst is nu! in een muurschildering aan de Bartokstraat in de Vlashof-wijk in de Heikant. De muurschildering wordt feestelijk onthuld tijdens de opening van De Buurt als Museum op 11 juli. Dit project is een samenwerking tussen de scholen, cultuurcoach Curtley Mooring, WonenBreburg, R-Newt, ForwArt en Art-fact.

Talentontwikkeling en buurtbetrokkenheid

Het doel van De Buurt als Museum is om kinderen de kans te geven hun creatief en artistiek talent te ontdekken en ontwikkelen waardoor hun identiteit en weerbaarheid versterkt wordt. Daarnaast wil De Buurt als Museum de buurtbetrokkenheid vergroten. Het ophalen van de voorwerpen en de daaropvolgende expositie van de kunstwerken zorgen voor ontmoetingen tussen bewoners, jong en oud en met verschillende achtergronden. Door bewoners op deze manier door middel van kunst en cultuur met elkaar in contact te brengen, ontstaat er meer zorg en betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar

Ondersteuning

De Buurt als Museum wordt gemaakt door Inge Koenen in samenwerking met studenten van Stichting Move, de basisscholen in Tilburg-Noord, en cultuurcoach Curtley Mooring. Het project wordt ondersteund door Art-fact: platform, intermediair en cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg.

Website
Facebook
Instagram

        

Publicatie: 1682422260

Overig nieuws