De gemeente zoekt met betrekking tot het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout naar vernieuwing in onder andere samenwerkingsverbanden en in het product of de presentatievorm. Tilburg is een stad van makers en creatieve omgang met het erfgoed is gewenst. In Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout is er al veel geschreven over het erfgoed. Met nieuwe erfgoedprojecten kan de bestaande geschiedschrijving worden aangevuld. 

Heb jij dus een plan dat iets te maken heeft met Tilburgs, Udenhouts of Berkel-enschots erfgoed? Wil je een voorstelling maken, een expositie houden, een lied schrijven, theater maken over erfgoed? Vanzelfsprekend kun je bij Art-fact terecht voor ondersteuning op artistiek vlak. Maar je kunt ook een aanvraag indienen voor Erfgoedsubsidie via Erfgoed Tilburg.  

Publicatie: 1579104300

Overig nieuws