Het gaat bij de toekenning van de prijs vooral om vernieuwing. Naast creativiteit (het ‘wat’) en artisticiteit (het ‘hoe’) is ook de impact van het project een van de beoordelingscriteria.
Daarom worden nadrukkelijk alle geledingen van de KNMO uitgedaagd om deel te nemen aan de KNMO-Award. Gekeken wordt naar de beleving bij publiek en muzikanten en of de interactie en communicatie die van de activiteit uitgaat een blijvend effect heeft. Het aanmelden van projecten voor de KNMO Award kan doorlopend. Alle voorstellen worden door de jury besproken en gewogen. Meer informatie en aanmelding van projecten via info@knmo.nl

Meer informatie en het reglement vind je op de website van KNMO

Publicatie: 1579622160

Overig nieuws