Tevens was hij lang als consulent vocale muziek verbonden aan Kunstbalie, nu Kunstloc Brabant. Wij hebben Ludy leren kennen als een aimabel en betrokken mens, met enorm veel liefde voor zijn vak.

We wensen familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met dit verlies.

Publicatie: 1615298700

Overig nieuws