Door wie
BANK15 X Art-fact
Datum
17 februari 2022
Locatie
BANK15

Met een wisselende samenstelling van deelnemers, brengen we letterlijk in kaart waar je moet zijn, als je je als maker wil  professionaliseren in het culturele veld in Tilburg.

Tijdens bijeenkomst 1 (besloten) in Bank15, gaan we informeel in gesprek met een selecte groep jonge makers. We stemmen op basis van hun behoeften de andere 3 avonden inhoudelijk af. De data volgen snel!  

Publicatie: 1644583320

Overig nieuws